Grafisk maleri og malerisk grafik af Anne Marie Ploug

Billedserie

Udstilling

Lovely Noxious

2 dec 2007

Anne Marie Ploug

Horsens Kunstmuseum
Se kort og tider

Grafisk maleri og malerisk grafik af Anne Marie Ploug

Anne Marie Ploug, Toss up, 2007. Olie på lærred (udsnit, klik for fuld version). Foto: Anders Sune Berg

[Reportage] Anne Marie Ploug udfordrer de klassiske medier maleri og grafik med udstillingen Lovely Noxious på Horsens Kunstmuseum.

Samklang og modspil
Umiddelbart, og på en indledende distance, ser det ud som om billedkunstneren Anne Marie Ploug besidder en dyb fascination af medaljer som signalgivende symboler. I et antal malerier på kunstnerens aktuelle udstilling Lovely Noxious på Horsens Kunstmuseum spiller medaljen en fremtrædende rolle. Det vil sige, indtil man begynder at granske motivet lidt mere minutiøst. Omridset af disse hædersbevisninger optræder ganske vist på de store lærreder; men der er tomt inden for den imaginære konturlinie.

Dette er ikke tilfældigt, da Anne Marie Plougs intention er at skabe et rum uden om det pågældende, i kunstnerens bevidsthed, tomme symbol. Hun opbygger derved et univers frigjort fra dét, man i vanetænkningens ånd ville se som det primære. Anne Marie Ploug påpeger omhyggeligt, at de på én gang fraværende og tilstedeværende elementer skal gøre det ud for militære fortjenstmedaljer – og dermed underbygger hun denne skribents diskrete antydning, der går ud på, at ”medaljer hænger man på idioter”.

Anne Marie Ploug, Medalje - rød, 2007. Træsnit. Foto: Anders Sune Berg
Anne Marie Ploug, Medalje – rød, 2007. Træsnit. Foto: Anders Sune Berg
Portræt af Anne Marie Ploug. Foto: Lars Svanholm
Portræt af Anne Marie Ploug. Foto: Lars Svanholm

Anne Marie Ploug er ganske bevidst om sine maleriers grafiske egenskaber; men hun er ligeledes klar i sin definering af farven som rumligt sansemiddel. I en stor komposition sitrer den hvide medaljeform i en insisterende samklang med den gule baggrund, som samtidigt får modspil af det blåviolette bånd, i hvilket den hvide form er ophængt. Det er i samme moment væsentligt for Anne Marie Ploug at fremhæve, at det er oliefarvens iboende karakter og perspektivstærke egenskaber, der spiller den afgørende rolle i hendes arbejde med maleriet.

Medieverdenens mikrofoner
Der udspiller sig et farverigt scenarie, når de store personligheder på alverdens politiske scener træder frem og beriger medierne med diverse mere eller mindre begavede tilkendegivelser. Hvor ofte har man ikke set en global eller lokal statsmand stå på sin talerstol bag en skov af mikrofoner? Netop dette mikrofonmylder bruger Anne Marie Ploug som motiv i en kommentar til et mere end broget mediebillede.

Som i medaljekompositionerne underbygger fraværet af en hovedperson dén magt, som en stadig mere massiv medieverden besidder. Netop i kraft af, at man har indflydelse til at udelade visse begivenheder, bliver tilstedeværelsen af medieverdenens magtposition absolut sebar.

Anne Marie Ploug, Depth, 2007. Kobbertryk. Foto: Anders Sune Berg
Anne Marie Ploug, Depth, 2007. Kobbertryk. Foto: Anders Sune Berg
Anne Marie Ploug, Crossbar, 2007. Kobbertryk. Foto: Anders Sune Berg
Anne Marie Ploug, Crossbar, 2007. Kobbertryk. Foto: Anders Sune Berg

De grafiske arbejder
Anne Marie Plougs grafiske arbejder tager et oplagt afsæt i noget så konkret som landskabskompositioner i sort og hvidt. Her er der ingen gråtoner. Sukkerakvatintens sorte flade får lov at stå alene imod den brudte, hvide baggrund. Kobberpladen vil efterlade et spor på papiret, så den lyse flade får en karakter, der frigør sig fra papirets egen farve.

De komplementære modsætninger er elementer, som Anne Marie Ploug er tydeligt bevidst om. Hun er uddannet på Det. Kgl. Danske Kunstakademi i 1995 og har siden markeret sig stærkt på den danske kunstscene. Således har hun tidligere udstillet på Horsens Kunstmuseum i samarbejde med kunstnertrioen Quirky Girls.

Jeg havde desværre ikke mulighed for, under mit besøg på den næsten færdigophængte udstilling, at opleve lydværket ’Elverhøj, Ormehul’ af Ursula Andkjær Olsen. Denne lydcollage integrerer sig i ét af den omfattende udstillings mange rum. Hvordan, kan man opleve på Horsens Kunstmuseum indtil 2. december 2007.

Billedserie

Udstilling

Lovely Noxious

2 dec 2007

Anne Marie Ploug

Horsens Kunstmuseum
Se kort og tider

Del artiklen

'Grafisk maleri og malerisk grafik af Anne Marie Ploug'

Facebook