God vind på Kunsthal Nord

God vind på Kunsthal Nord

Rikou Ueda. Panta Rhei 2010, (detalje). Foto: Kunsthal Nord.

Billedserie

Udstilling

Wind - Still Visualizing the Immateriel

25 mar 2011 22 maj 2011

Steen Rasmussen, Rikou Ueda

Kunsthal NORD
Se kort og tider

På en ny udstilling på Kunsthal Nord udstilles der netop nu vind på dåse. Hovedværket har et smukt indhold og udtryk, mens resten af udstillingens værker desværre forbliver i baggrunden.

Danske Steen Rasmussen og japanske Rikou Ueda er netopnu aktuelle med udstillingen Wind – Still Visualizing the Immaterial påKunsthal Nord i Aalborgs Nordkraft. Her har de indfanget og konkretiseret enellers uhåndgribelig størrelse.

Steen Rasmussen og Rikou Ueda. Cannedwind 2001 2011, Foto: Kunsthal Nord.
Steen Rasmussen og Rikou Ueda. Cannedwind 2001 2011, Foto: Kunsthal Nord.
Steen Rasmussen og Rikou Ueda. Cannedwind 2001 2011, Foto: Kunsthal Nord.
Steen Rasmussen og Rikou Ueda. Cannedwind 2001 2011, Foto: Kunsthal Nord.

Vind på dåse
Hovedværket i udstillingen er uden sidestykke Cannedwind.Denne installation udgøres af 200 forseglede dåser med vind, som erindsamlet af forskellige mennesker over hele verden gennem de sidste ti år.

Dokumentationen af indsamlingen fremgår af etiketter på dåserne samtfotografier af indsamlerne, hvor også oplysninger om tid, sted og vindtype ernoteret.

Installationen er utrolig æstetisk i sit udtryk, ogmed sin opstilling og udstrækning planter den en ubeskrivelig ærefrygt ibeskueren.

Lort på dåse
Cannedwind
bærer tydelige referencer til tidligere værker i kunsthistorien.Her kan især nævnes den italienske Piero Manzonis Merde d’artiste fra1961, hvor kunstneren forseglede sine egne ekskrementer på 90 dåser.

Manzonisatte med sit konceptuelle værk spørgsmålstegn ved selve kunstbegrebet ogdermed kunstkritikken.

Selvom indholdet i Cannedwind er knap såstødende som indholdet i Manzonis dåser, er også dette værk konceptuelti sit indhold i den forstand, at vinden på dåserne reelt set kan komme fra hvorsom helst.

Hvor det måske ikke så meget er indholdet, men ideen bag, dertæller, er selve symbolikken i værket klar. Vinden kender ingen politiske,religiøse eller geografiske grænser, og det er en frihed, vi som menneskermåske kan lære noget af.   

Rikou Ueda. Wind Drawing2010 2011, Foto: Kunsthal Nord.
Rikou Ueda. Wind Drawing2010 2011, Foto: Kunsthal Nord.

Rikou Ueda. Wind Stick 2011. Foto: Kunsthal Nord.
Rikou Ueda. Wind Stick 2011. Foto: Kunsthal Nord.

Naturens kræfter
Vinden er en usynlig kraft, der kun bliver synlig gennemde ting, den påvirker. Udover hovedværket består udstillingen af en rækkemindre værker, som kunstnerne enten har produceret alene eller i fællesskab, ogsom netop forsøger at materialisere det immaterielle.

Steen Rasmussen. Fandens mælkebøtte 2011. Foto: Kunsthal Nord
Steen Rasmussen. Fandens mælkebøtte 2011. Foto: Kunsthal Nord
Værkerne består både afinstallationer, grafiske tryg og ikke mindst vindtegninger, som er resultatetaf en mindre installation, der får vinden til at tegne på et stykke papir.

Deberører især de kræfter, vinden har i naturen i både lille og stort format. Herkan man blandt andet se grafiske tryg af visne mælkebøtter, hvis frø spredesmed vinden, vindmøller og træer, der er knækket i stormvejr.

Udstillingsvue. Foto Kunsthal Nord.
Udstillingsvue. Foto Kunsthal Nord.
Varm luft?
Vinden er nok for de fleste en selvfølgelighed ihverdagen, og værkerne her får da også en til at tænke mere over vinden ognaturens kræfter generelt.

De er på sin vis også meget aktuelle nu, hvor vindenog dens retning har stor betydning for omfanget af Japans atomkatastrofe. Påtrods af den relevante tematik, træder disse værker dog desværre mere ibaggrunden af udstillingen.

Værkerne har ganske enkelt ikke så meget dybde som Cannedwind,og med så megen fokus på vindmøller og frøstande, kan det hurtigt gå hen ogblive lidt kedeligt.    

Varm anbefaling
Det kan dog stadig varmt anbefales at se udstillingen,da både indhold og udtryk i hovedværket går op i en højere enhed.

Udstillingsvue. Foto Kunsthal Nord.
Udstillingsvue. Foto Kunsthal Nord.
Steen Rasmussen. Indespærret i kuben trasnsparens 2007, 2011. Foto: Kunsthal Nord.
Steen Rasmussen. Indespærret i kuben trasnsparens 2007, 2011. Foto: Kunsthal Nord.

Installationen trækker tråde til den kunsthistoriske fortid, og med budskabetom vindens grænseløse frihed giver den håb for fremtiden.

Steen Rasmussen og Rikou Ueda har arbejdet sammen siden 1997. Vinden har optaget begge kunstnere, hvilket kan ses i form af flere udstillinger og arbejdsophold i både Japan og Danmark.

I 2003 udstillede kunstnerparret for første gang Cannedwind i Danmark i Århus Kunstbygning.

Øvrige arrangementer i Nordkraft i forbindelse med udstillingen:

Peter Greenaways film The Pillow Book i Biffen onsdag den 6. april kl.
19.00. Filmen forener klassisk malerkunst med japansk æstetik.

Anita Houvenaeghel fortæller om at illustrere digtsamlingen Minimal af
den japanske digter Shuntaro Tanikawa torsdag den 7. april kl. 18.00.

Meteorolog Jesper Theilgaard fortæller om ”Den Globale Vindkakofoni”
onsdag den 13. april kl. 16.30.

Artist Talk ved Steen Rasmussen om Wind – Still Visualizing the Immaterial
onsdag den 27. april kl. 16.30.

Omvisning i udstillingen Wind – Still Visualizing the Immaterial ved Astrid
Gry Damborg Byrial lørdag den 16. april kl. 12.00 og onsdag den 4. maj kl. 16.30.

Billedserie

Udstilling

Wind - Still Visualizing the Immateriel

25 mar 2011 22 maj 2011

Steen Rasmussen, Rikou Ueda

Kunsthal NORD
Se kort og tider

Del artiklen

'God vind på Kunsthal Nord'

Facebook