Væsen: Lea Porsager, Glenn Christian og Mathias Kokholm