Rikke Ravn Sørensen: Pomelodyrkerens topografiske landskabsopmålinger – se! udstillings- & projektrum