Revolutionær front eller nostalgi for den sidste avantgarde?