Modeller for integration af det ikke-repræsenterede