“Man bliver tvunget til at fokusere på, hvad der er det vigtigste i værket”