Kunstinstitutionerne tøver med mangfoldighedstiltag