Kunsten er et frirum for kritisk refleksion – og dialog