Kunst som en integreret del af byudviklingen i Fredericia