Julie Edel Hardenberg: “Som kunstner bidrager jeg til en samtale, som belyser det postkoloniale menneske”