Installatorisk teater for talende senge og fuglekiggere