I George Koutsouris’ mekaniske lydkunst er naturen et hvislende stuemøbel