Forskningsdigte og tarmfloradans – når kunstnere, forskere og museer arbejder sammen