Folkelig amatørisme i provinsen og snobbede hovedstadskapitalister