Eske Kath: “Vores landskab er blevet abstrakt, meget, meget vidtstrakt og svært at rumme”