Bodil Nielsen og Jørgen Carlo Larsen på Galerie MøllerWitt