Amalie Smith på Holstebro Kunstmuseum: Ånden i maskinen og det immaterielles materialitet