Fremsynet kunstformidling for børn på Esbjerg Kunstmuseum

Fremsynet kunstformidling for børn på Esbjerg Kunstmuseum

'Man danser da et kunstværk!' med 4.b. fra Spangsbjergskolen

Billedserie

Projekt

9 mar 2010

Pernille Garde, Martin Guldberg, Fredrik Søgaard, Jonny Hefty, Lasse Thorning, Thorkil Jacobsen

Esbjerg Kunstmuseum
Se kort og tider

Esbjerg Kunstmuseum er blevet støttet af Statens Kunstfond til at oprette det nye hold junior_guides.

Som endnu en markering af Esbjerg Kunstmuseums 100 års jubilæum har museet igangsat et nyt projekt, der formidler ikke kun for, men også med børn.

Projektet er et samarbejde med 4.b på Spangsbjergskolen, og bygger videre på erfaringer fra et lignende projekt fra 2006/2007. Her var det eleverne fra en 4. klasse på Danmarksgadeskolen, der nød godt af museets store arbejde med børns kunstoplevelse, og projektet var så succesfuldt, at flere af eleverne fortsat arbejder som junior-guides på museet.

I det nye projekt skal 4.b i en periode på 10 uger i foråret 2010 samarbejde med en række professionelle kunstnere med udgangspunkt i museets udstillinger.
Gennem eksempelvis poetry slam, dans og rap vil eleverne komme i nærkontakt med billedkunsten og på en spændende og ny måde få en indsigt i en række kunstneriske processer. Undervejs vil museet rekruttere nye junior-guides, der kan bære faklen videre.

Alle er velkomne til at følge eleverne, høre hvad de synes om projeketet, spørge til kunstnernes udbytte, lærernes holdninger og museets intentioner. Se nedenfor for program.

PROGRAM

Tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 8.30 - 11.00
Man danser da et kunstværk! I samarbejde med danser og koreograf Pernille Garde. Børnene skal fortolke kunstværker med kroppen ved at uddrage bevægelser fra detaljer i værkerne i særudstillingen ECHO med Michael Kvium og Cornelius Völker og sætte dem sammen til danse.

Torsdag d. 18. marts 2010 kl. 8.30 til 11.00
Syng et maleri! I samarbejde med sanger Martin Guldberg. I opvarmningsøvelser sætter eleverne bevægelser, lyd og mimik på eksemplevis følelsen af vild glæde, dyb sorg og vrede. Herefter skal de lydsætte forskellige værker med egne stemmer i overensstemmelse med deres oplevelse af værkernes temning, indhold, form mv.

Tirsdag d. 23. marts og tirsdag d. 6. april 2010 kl. 8.30 til 11.00
TranzArt! I samarbejde med komponist Fredrik Søgaard og studerende fra Musikkonservatoriet. Eleverne præsenteres for intrumenterne og deres lyde og muligheder. Herefter komponerer og dirigerer de til en række udvalgte værker fra museets samling - både realistisk-forestillende og abstrakte nonfigurative værker.

Tirsdag d. 13. april 2010 kl. 8.30 - 13.00
ART RAP! I samarbejde med rapper Jonny Hefty. Foran udvalgte kunstværker skal børnene i grupper associere på værket og danne en ordbank, der kan omdannes til meningsfulde rim og sættes på vers. Eleverne skal fremføre deres rap for hinanden.

Torsdag d. 22. april 2010 kl. 8.30 - 13.00
Spoken word og poetry slam! I samarbejde med ‘skolepoeterne’ Lasse Thorning og Thorkil Jacobsen. Fra museets værker henter børnene i grupper inspiration og ord, der efterfølgende sættes sammen til digte og små tekster og fremføres for klassen.

Tirsdag d. 4. maj 2010 kl. 8.30 - 13.00
I Tuborgstudiet på Musikkonservatoriet. Børnene indspiller deres raps og digte vejledt af Jonny Hefty.

I de resterende fire uger deltager eleverne i forskellige billeddialoger og eksperimenter på museet og skolen.

Projektet tilrettelægges og gennemføres af museumsinspektør Birgitte Ørom, der har speciale i ny formidling til børn og unge.

Billedserie

Projekt

9 mar 2010

Pernille Garde, Martin Guldberg, Fredrik Søgaard, Jonny Hefty, Lasse Thorning, Thorkil Jacobsen

Esbjerg Kunstmuseum
Se kort og tider

Esbjerg Kunstmuseum er blevet støttet af Statens Kunstfond til at oprette det nye hold junior_guides.

Del artiklen

'Fremsynet kunstformidling for børn på Esbjerg Kunstmuseum'

Facebook