Fremragende bog om det autentiske og kunsten

Fremragende bog om det autentiske og kunsten

Hvornår er kunstoplevelsen autentisk? Jørgen Dehs tager os med på en tour de force i kunst- og filosofihistorien. (Udsnit fra cover)

Billedserie

bog

Det autentiske: fortællinger om nutidens kunstbegreb

Jørgen Dehs

Forlaget Vandkunsten
Se kort og tider

OBS: AICA - Denmark indbyder til debatarrangement i aften om Jørgen Dehs bog Det autentiske: fortællinger om nutidens kunstbegreb

Panelet består af filosof Jørgen Dehs, kunstkritiker og -teoretiker Torben Sangild og billedkunstner Anette Harboe Flensburg

Arragementet foregår i Den Frie Udstillngsbygning, kl. 20-22 og alle er velkommen!

Få mere info her

Jørgen Dehs’ fortællinger om det autentiske og kunsten er helt enkelt fremragende. Bogen er mesterligt formidlet, og den etablerer en nuanceret og perspektivrig udfoldelse af den æstetikhistoriske baggrund for en række forestillinger om kunsten, som i dag har deres aktuelle udfoldelse i – og imod – oplevelsesøkonomien.

Det autentiske står for noget godt og rigtigt. Det handler om det ægte og troværdige. Det peger på nogle kvaliteter ved et objekt eller fremtrædelse, men det berører også vores erfaring eller oplevelse af dette objekt eller fremtrædelse.

Skal man forstå det autentiske, er det dog ikke ved hjælp af en begrebsafklaring. Som Jørgen Dehs pointerer i sin bog om det autentiske og kunsten, handler det snarere om at undersøge, hvilke aktuelle og historiske betydninger, begrebet knytter sig til – og det er Dehs’ ærinde i bogen.

Oplevelsesøkonomi og autenticitetsskepsis
Aktuelt er oplevelsesøkonomiens iscenesættelse af ’autentiske’ oplevelser og den kulturkritiske autenticitetsskepsis nogle af de ingredienser, som bestemmer relationen mellem kunst og autenticitet.  På den ene side er der en konkurrence om at levere den ’vare’, som mest succesfuldt giver beskueren en autentisk oplevelse.

På den anden side er der en grundlæggende skepsis overfor, at vores kulturelt konstruerede verden overhovedet rummer noget ægte og kulturelt ubesmittet. Ikke engang naturen, der engang stod som den afgørende markør for det autentiske, kan bibeholde sin kulturelle uskyld i dag.

Alligevel fastholdes aspirationen efter det autentiske, ikke mindst i kunsten, og for så vidt også i den kulturkritiske kunst, som søger at bryde igennem illusioner og vante forestillinger for at ryste os ud af oplevelsesøkonomiens spændetrøje.

Jeppe Heins projekt ILOVIT pegede mod autentiske oplevelser i byrummet. (Foto: Carsten Nordholt)
Jeppe Heins projekt ILOVIT pegede mod autentiske oplevelser i byrummet. (Foto: Carsten Nordholt)

Det autentiske har sin rod i kunstens frigørelsesprojekt
Jørgen Dehs’ påstand er den, at kunstens kobling til det autentiske ikke er noget nyt, men derimod et program, som har forfulgt kunsten siden 1700-tallet. Og den påstand argumenterer han overbevisende for. Han lokaliserer dets oprindelse i kunstens selvstændiggørelse fra en religiøs og politisk bestemmelse, hvilket betød, at kunsten var tvunget til at etablere sin autoritet og eksistensberettigelse i sig selv og sine egne kvaliteter – og dér kommer autenticiteten i spil.

Filosofien assisterer ved at gøre kunsten til middel for en særlig menneskelig erfaring af virkeligheden, og kunsten bliver som artefakt bærer af en privilegeret forbindelse til det ægte og sande, uanset om man mener, at denne sandhed stammer fra det før-kulturelle og naturlige eller er et resultat af en æstetisk forfinelse af de kunstneriske udtryk.  Således kan både geniets uforklarlige visioner, avantgardens opgør med kunstinstitutionen og den abstrakte ekspressionismes betoning af maleriets mediebestemte essens som flad udstrækning påkalde sig autenticitet som argument for sit projekt.

Dehs viser på overbevisende måde spændvidden af det autentiskes rolle i kunstforståelsen de sidste 200 år. Han viser, hvordan det autentiske placeres hos kunstneren, uanset om han eller hun skaber ud af ingenting eller æstetiserer en overset del af kulturen. Han viser, hvordan det autentiske placeres hos beskueren, i beskuerens erfaring af kunsten, når man forundres, frydes eller rystes til at se verden på ny. Endelig viser han, hvordan det autentiske tilskrives værket selv, når det bryder med kulturen, forestillinger og institutioner i skabelsen af noget nyt, overraskende og ergo mere autentisk.

Cover til bogen.
Cover til bogen.
Forbilledlig formidling
Det er svært stof, som Jørgen Dehs håndterer, men han gør det let og smidigt. Jeg vil tro, at man skal have et grundlæggende kendskab til æstetik og kunst for at kunne følge med, men så vil man også blive belønnet med en stærk indføring i aktualiteten af en perlerække af æstetiske og filosofiske positioner fra de sidste 200 år.

Teksten er mættet med pointer og perspektiver, og Dehs kobler på elegant vis filosofiske positioner sammen på tværs af tid, samtidig med at han eksemplificerer sine pointer med henvisning til en bred vifte af relevante kunstværker.

I kraft af det nuancerede æstetikhistoriske perspektiv, får Dehs vist bredden, men også kontrasterne i fortolkningen af kunstens autenticitet. Han forfladiger ikke de forskellige æstetiske og kunstkritiske positioner ved at læse dem som en del af et program om det autentiske i kunsten.

Derimod efterlader han læseren med en meget brugbar redskabskasse til analysen af den aktuelle kunst – ligesom han overbevisende demonstrerer, hvordan den filosofiske æstetik stadig i dag udgør et grundlæggende parameter for kunsten. Han giver ikke svar på, hvordan vi bedre håndterer oplevelsesøkonomiens gennemgribende indflydelse på kunsten i dag, men bogen skaber et grundlag for en mere intelligent diskussion af problemstillingen.

Jørgen Dehs: Det autentiske. Udgivet april 2012. 1. udgave. 1. oplag. 196 sider. hæftet. 229 kr. ISBN 978-87-7695-257-0.

OBS: AICA - Denmark indbyder til debatarrangement den 31. oktober om Jørgen Dehs bog Det autentiske: fortællinger om nutidens kunstbegreb

Panelet består af filosof Jørgen Dehs, kunstkritiker og -teoretiker Torben Sangild og billedkunstner Anette Harboe Flensburg

Arragementet foregår i Den Frie Udstillngsbygning, kl. 20-22 og alle er velkommen!

Få mere info her

Billedserie

bog

Det autentiske: fortællinger om nutidens kunstbegreb

Jørgen Dehs

Forlaget Vandkunsten
Se kort og tider

OBS: AICA - Denmark indbyder til debatarrangement i aften om Jørgen Dehs bog Det autentiske: fortællinger om nutidens kunstbegreb

Panelet består af filosof Jørgen Dehs, kunstkritiker og -teoretiker Torben Sangild og billedkunstner Anette Harboe Flensburg

Arragementet foregår i Den Frie Udstillngsbygning, kl. 20-22 og alle er velkommen!

Få mere info her

Del artiklen

'Fremragende bog om det autentiske og kunsten'

Facebook