Flydende socialitet i Køge Havn

Billedserie

Udstilling

KURS: HAVNEN

5 sep 2009 29 nov 2009

FOS

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum
Se kort og tider

Flydende socialitet i Køge Havn

Osloo, en midlertidig kulturplatform i Køge Havn. (Foto: Karina Tengberg, udsnit)

Kunstneren FOS undersøger forholdet mellem æstetiske strukturer og sociale systemer. Det gør han på den flydende platform Osloo, der har forsøgt at skabe et nyt rum, nyt sprog og ny socialitet gennem æstetiske arrangementer.

FOS betragter det sociale som et materiale, der kan udforskes og formes ligesom rum og fysiske materialer. Måden vi omgåes hinanden, de ting vi siger og de rum vi bevæger os i, er allerede definerede på forhånd af markedet, teknik og information. Hvert rum har sine regler for inklusion og eksklusion og egne hierarkiske strukturer.

Derfor er FOS interesseret i at skabe nye rum og nye socialiteter. Det gør han med begrebet Social Design, hvor han arbejder med design og arkitektur gennem en kunstnerisk proces.

Koblingen af de to elementer er essentiel, for som han selv påpeger, har design og arkitektur den målsætning at løse en opgave, mens billedkunsten derimod skaber muligheder.

Den første udgave af Oslo lå på Israels Plads i 1999. (Pressefoto)
Den første udgave af Oslo lå på Israels Plads i 1999. (Pressefoto)

I FOSs hænder har begrebet Social Design taget mange former i de seneste år; performance-kunst i gallerier, en omfattende indretning af Mændenes Hjem på Vesterbro og ikke mindst det storstilede projekt på Israels Plads i København i 1999: Oslo – One Social Layer for Difference.

Målet med Oslo var at sammenbringe forskellige sociale grupper i en række arrangementer på en æstetisk platform.

Ti år efter Oslo har FOS nu udviklet en 2’er – derfor de to ’o’er’. Osloo er realiseret som en flydende kulturplatform i Køge Havn som en del af udstillingen KURS:HAVNEN på KØS.

Sproget som værktøj eller forhindring
Osloo har arrangementerne kredset om sproget som værktøj. ” Vi har et stemmebånd, som flytter noget luft, som vi lytter til, og der kan ske utroligt mange misforståelser bare ved sådan en lille bevægelse inde i halsen,” forklarer FOS og peger på, hvor svært det kan være at fortælle nogen noget, så de inderligt forstår det.

FOS understreger, at i de rum, vi bevæger os, er den sociale adfærd bestemt på forhånd, og det påvirker også måden, vi ytrer os på. ”Vi siger én ting i supermarkedet og forhåbentlig noget andet i soveværelset,” lyder det fra FOS.

Derfor bliver kunsten et laboratorium for undersøgelse af andre måder at sammensætte og overføre information på.

Goodiepal tegner og fortæller på Osloo. (Pressefoto)
Goodiepal tegner og fortæller på Osloo. (Pressefoto)

Mens Osloo som platform skaber nye fysiske rum, har digtekunsten haft en vigtig rolle i de arrangementer, Osloo har dannet ramme om. "I digtningen bruger man betydningen af ordene, men sammensætter dem på en ny måde, så det bliver et slags ikke-sprog", siger FOS.

FOS havde inviteret Goodiepal til at holde et foredrag på Osloo, og han forklarede, at gennem poesien kan vi tale bag om logikken. Måske er det på den anden side af logikken, at vi har mulighed for at bryde gennem sociale strukturer og inderligt forstå hinanden?

Osloo af FOS. (Pressefoto: Karina Tengberg)
Osloo af FOS. (Pressefoto: Karina Tengberg)
Kamp på havnefronten
Selv når kunsten tager arkitektur og design-mæssige løsningsstrategier i brug, bliver den ikke altid mødt med den største forståelse, og også Osloo har allerede fra fødslen mødt en vis modstand fra sine omgivelser.

”Der har været tre interessegrupper på havnen,” fortæller FOS. ”En gruppe som følte, at der var kommet en ny god ven ned på havnen, 90 procent som er gået forbi med deres hund, og så 2 procent som har ment, at det var en decideret torn i øjet.”

Både FOS og KØS ville gerne lancere Osloo som en blivende kulturel platform i et havneområde, der netop står foran en omfattende udvikling. Men til trods for den kommunale interesse for at udnytte kulturen som drivkraft i byfornyelsen, begrænsede interessen for Osloo sig til et midlertidigt indslag på havnen.

Derfor forlader Osloo Køge, når udstillingen HAVNEN lukker, men FOS håber og forventer, at den vil få nyt liv som en mere permanent kulturplatform i Københavns Havn istedet.

Osloos styrhus fungerer som en digital radiostation, Grotta Nuova. På den tilhørende hjemmeside www.grottanuova.dk kan man afspille lydoptagelser fra platformens live-arrangementer.

Billedserie

Udstilling

KURS: HAVNEN

5 sep 2009 29 nov 2009

FOS

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum
Se kort og tider

Del artiklen

'Flydende socialitet i Køge Havn'

Facebook