Fjernhealeren

Fjernhealeren

Heroisches Sinnbild, 1969/2000. (Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, Paris/Salzburg)

Billedserie

Udstilling

Anselm Kiefer

10 sep 2010 9 jan 2011

Anselm Kiefer

Louisiana Museum of Modern Art
Se kort og tider

Udstillingen er kurateret af Anders Kold og suppleres af både læsværdigt katalog og den fremragende dokumentar film om Kiefer: Over Your Cities Grass Will Grow af Sophie Fiennes.

Med golde landskaber, ståltråd af blod, en pensel af ild og tænder af bly bryder Anselm Kiefer gennem efterkrigstidens fortrængninger. Det er alvorstung og symbolladet kunst, der tror på sin helende rolle, men nærkontakten udebliver på Louisiana.

 Anselm Kiefer er den sidste i rækken af tyske efterkrigstids-kunstnere på Louisiana. Samtidig er han den mindst radikale i gruppen, der også har talt Sigmar Polke (2001), Gerhard Richter (2005) og Georg Baselitz (2006).

Kiefer står med fødderne tungt i den fortidige muld som kunstner og betragter. Han er ikke en samtidskunstner, hvor formelle eksperimenter går hånd i hånd med en intensiv følsomhed overfor samtidens kulturelle, samfundsmæssige og menneskelige forhold.

Det er fortiden og forholdet til denne, han er interesseret i og ytrer sig om, på nok en af de flotteste udstillinger Louisiana har vist i lang tid.

Installationsview: Fra udstillingens første del; Landskab. Mytologi og realitet. (Foto: Poul Burchard/Brøndum & Co)
Installationsview: Fra udstillingens første del; Landskab. Mytologi og realitet. (Foto: Poul Burchard/Brøndum & Co)
En nulevende klassiker
Kiefer er kendetegnet ved en ekstrem konsekvens. Det er maleri og skulptur i store formater med storladne og dystre efterkrigs-tematikker, hvor både farvetone, malestil, objekter, modellering og værktitler taler med samme tunge gennem flere årtier.

Et symbolsk sprog, der retter blikket mod Tysklands mørke fortid, der står som et stadig åbent sår foran én.

Måske er det denne vedholdne stil eller historiske tyngde, der får mange til at kategorisere Kiefer som en nulevende klassiker.

For Deres anmelder, er det sanseligt utrolig smukt, men aldrig nærværende, nutidigt eller konfronterende.

Landskabets erindring
Den store retrospektive udstilling med 87 værker fra fire årtier (1969 til i dag), er tematisk inddelt i fire: Landskab. Mytologi og realitet, VerdenstidLivstid, Billedstrid, og Bogen.

Udstillingen indledes med en række enorme malerier af golde marker, sårede landskaber, der ville græde højlydt, hvis de kunne. Landskabet som oplagring af fortidens synder udtrykt i tykke lag, voldsomme kratere og sanselige effekter.

Le dormeur du val (den sovende i dalen), 2010. Efter digt af Rimbaud fra 1870 med samme titel. (Foto: Charles Duprat, Galerie Thaddeus Ropac, Paris/Salzburg)
Le dormeur du val (den sovende i dalen), 2010. Efter digt af Rimbaud fra 1870 med samme titel. (Foto: Charles Duprat, Galerie Thaddeus Ropac, Paris/Salzburg)

Landskabsmaleriet er Kiefers hjemmebane, men det er også her Kiefer er mest triviel i sin symbolik.

Udstillingen indeholder også andre mere tvetydige landskaber, mentale slagmarker, scenarier og kodede stjerneformationer. Alle en del af en mentalitetshistorie med moralsk endestation i holocaust.

Overfor de skæbnetunge fortællinger bøjet i bly, ild, blod og ståltråd står mennesket. En amoralsk menneskehed overfor en følende og erindrende natur.

Storhed og afmægtighed
Kiefer udtrykker sig i et tungt, næsten depressivt formsprog, der – når det er værst – forsøger at sige noget skæbnesvangert med panoramaer af golde landskaber, men – når det er bedst – formulerer sig med en enkel, stærk symbolik, hvor mennesket møder mørket.

Sol Invictus, 1995. (Foto: Charles Duprat, Galerie Thaddeus Ropac, Paris/Salzburg)
Sol Invictus, 1995. (Foto: Charles Duprat, Galerie Thaddeus Ropac, Paris/Salzburg)
Das Sonnenschiff (2010). En smuk idé om at naturen kan modstå menneskelig kassetænkning. (Foto: Charles Duprat, Galerie Thaddeus Ropac, Paris/Salzburg)
Das Sonnenschiff (2010). En smuk idé om at naturen kan modstå menneskelig kassetænkning. (Foto: Charles Duprat, Galerie Thaddeus Ropac, Paris/Salzburg)

Sanseligt stærkest i et værk som Sol Invictus (Den uovervindelige sol) fra 1995, hvor en dvælende Kiefer ligger badet i en sky af sorte solsikkefrø, der virker som en kærlig magtdemonstration af naturens kraft i mødet med menneskets skrøbelighed.

En natur-symbolik, som løber gennem tre årtier hos Kiefer og når sit kunstneriske højdepunkt i 90erne og gentages i 2010 i skulpturen Das Sonnenschiff (Solskibet).

Installationsview: Fra udstillingens anden del; Verdenstid-Livstid. (Foto: Poul Burchard/Brøndum & Co)
Installationsview: Fra udstillingens anden del; Verdenstid-Livstid. (Foto: Poul Burchard/Brøndum & Co)
Kunsten og virkeligheden
Kiefer personificerer kunstneren som mægler mellem tanker og hændelser fra fortiden og nutiden, men man føler sig aldrig helt tæt på Kiefer.

Dels på grund af det udprægede fortidige fokus og svært aflæselige billedsprog fyldt med historiske, litterære og mytologiske symboler og referencer, og dels fordi nutiden ganske enkelt er fraværende hos Kiefer. Der er ingen civilisation, industri, teknologi, globalisering, politik, massemedier eller lignende.

Til forskel fra sin medstuderende på akademiet, Joseph Beuys, synes Kiefer ikke optaget af kunstens involvering i samtiden. Kiefer dyrker nærmest afstanden.

Hvor Beuys etablerede en skole for radikale sociale modeller og diskussioner, trak Kiefer sig – meget symbolsk – væk til sit kunstnerrefugium i Sydfrankrig i 1992 på behørig afstand af både samfund og samtid.

Installationsview: Fra udstillingens tredje del; Billedstrid. Bly indtager en væsentlig rolle i Kiefers værker. Her i det græsk-mytologiske værk Jason. (Foto: Poul Burchard/Brøndum & Co)
Installationsview: Fra udstillingens tredje del; Billedstrid. Bly indtager en væsentlig rolle i Kiefers værker. Her i det græsk-mytologiske værk Jason. (Foto: Poul Burchard/Brøndum & Co)
En bitter og håbløs strid
Eneste radikale udfald rettet mod samfundet er den samling af værker (Heroische sinnbilder) fra 1969-70 under temaet Billedstrid:

En række værker, hvor Anselm Kiefer heiler sig igennem nazismens klassicistiske motiver og monumenter med lang frakke og høje støvler.

Det er en kunstner i bitter kamp for at tilbageerobre kunsten fra nazismens klamme favntag.

En samfundsmæssig konfrontation man ellers kun finder i hans bøger, som også kan nærstuderes på udstillingen (man bør faktisk starte dér!).

Anselm Kiefer er en symbolsk smuk og følelsesladet afrunding på den tyske efterkrigstid på Louisiana, men også en legemliggørelse af den verdensfjerne kunstner, der fra sit elfenbenstårn påberåber sig et større ansvar end han nogensinde kan bære.

Det er der selvfølgelig også noget smukt i…

Anselm Kiefer er født i 1945 i Donaueschingen, uddannet på kunstakademiet i Karlsruhe i 1969 og fik siden kontakt med Joseph Beuys i Düsseldorf.

I 1980 repræsenterede han Tyskland på Venedig Biennalen sammen med Georg Baselitz. Udstillingen var kontroversiel og vakte opmærksomhed uden for Tyskland, især i Amerika. I 1992 flyttede kunstneren fra sit hjemland til først Barjac i det sydlige Frankrig og senere til Paris.

Kiefer er repræsenteret på de fleste betydningsfulde museer verden over.

I 2008 modtog Anselm Kiefer ”Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels”, som dermed for første gang blev tildelt en billedkunstner.

Arrangementer i.f.m. udstillingen:

3. november, kl. 20.00
Foredrag: ”Paul Celan - at skrive efter Auschwitz” ved Christian Lund
Christian Lund
står bag en aften om en af tysk litteraturs største digtere. Paul Celan skrev på bødlernes sprog, men indskrev ofrene – de dødes forstummen – i sine digte.

17. november, kl. 20.00
Foredrag: ”Kiefers bogkunst” ved Hermann Schmid
Foredraget af Ph.d. Hermann Schmid vil være en gennemgang af temaerne, udviklingen og den materielle proces i Anselm Kiefers bogproduktion.

8. december, kl. 20.00
”Den tynde røde streg” ved Jörg Heiser

Den mangeårige redaktør af ’Frieze’, Jörg Heiser, tager diskussionen om erindring og bearbejdelse i forhold til Holocaust op, men her med særligt henblik på de emner som generationerne efter de historiske begivenheder søger at forholde sig til.

4. december
Symposium: ”Totalitarisme og samtidskunst”
Heldags-symposium med deltagelse af ledende danske og udenlandske forskere arrangeret af Louisiana i samarbejde med Århus Universitet. Symposiet afholdes på engelsk.

I museets biograf vises ”Over Your Cities Grass Will Grow”. Filmen er skabt af Sophie Fiennes. Filmen dokumenterer Kiefers arbejdsprocesser og kan opleves som en personlig rejse til det univers, Kiefer siden 2000 har opbygget i bjergene i det sydlige Frankrig.

Billedserie

Udstilling

Anselm Kiefer

10 sep 2010 9 jan 2011

Anselm Kiefer

Louisiana Museum of Modern Art
Se kort og tider

Udstillingen er kurateret af Anders Kold og suppleres af både læsværdigt katalog og den fremragende dokumentar film om Kiefer: Over Your Cities Grass Will Grow af Sophie Fiennes.

Del artiklen

'Fjernhealeren'

Facebook