Fagorganisationer sætter spot på sexisme i kunstbranchen

Fagorganisationer sætter spot på sexisme i kunstbranchen

Flere af de vidnesbyrd, som BKF har modtaget, handler om krænkelser på kunstuddannelser – både kunstskoler, kunsthøjskoler og kunstakademier. Foto: Anders Sune Berg.

Sexismen i kunstlivet skal stoppe. Både på kunstuddannelserne og ude i kunstlivet skal de strukturer, der muliggør seksuelle krænkelser og magtmisbrug ændres. Det mener Signe Klejs og Nis Rømer, forpersoner for henholdsvis Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) og Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Kunstlivets skæve magtstrukturer, kunstneres usikre arbejdsvilkår og deres personlige kamp for at slå igennem gør billedkunstnere særligt udsatte for sexisme, seksuelle krænkelser og overgreb. Derfor er det ifølge de to organisationer afgørende, at den nye #MeToo-bølge, der nu ruller hen over Danmark, også rusker op i kunstlivet og får skabt reel forandring. Den fælles udmelding kommer i forbindelse med, at både DBF og BKF netop nu indsamler vidnesbyrd om krænkelser og overgreb i kunstlivet. En indsamling hvis foreløbige resultater netop er blevet offentliggjort på BKFs hjemmeside.

”Det er utroligt svært for en kunstner at afvise tilnærmelser fra f.eks. en gallerist eller en kurator, som kan give én en udstilling eller bringe én videre i karrieren. Især hvis man er i begyndelsen af sit arbejdsliv som kunstner. Men det rammer også kunstnere, der har været i gang længere tid i branchen. Fordi de fleste kunstnere kæmper hårdt for at nå ud med vores kunst og er afhængige af at skabe gode netværk og holde os på god fod med vores samarbejdspartnere,” siger Signe Klejs.

”Det er svært at forandre ubevidste strukturer, men netop derfor er det vigtigt, at vi i kunstlivet fortsætter den samtale om #MeToo-problematikker, som foregår i hele samfundet lige nu”, forklarer Nis Rømer.  “Vi skal uddanne os, lytte til ofrene, og udarbejde retningslinjer og politikker. Og så skal vi tage et opgør med forestillingen om, at god kunst kræver personlige grænseoverskridelser. Det er et forældet tankesæt, der muliggør uacceptabel adfærd overalt i kunstlivet – særlig i relationen mellem undervisere og elever på kunstuddannelser.”

Fokus på kunstuddannelser

Flere af de vidnesbyrd, som BKF har modtaget, handler om krænkelser på kunstuddannelser – både kunstskoler, kunsthøjskoler og kunstakademier. Og selvom kunstakademierne de senere år har udarbejdet nye adfærdsregler og klageprocedurer, er der stadig brug for at forbedre studiemiljøerne, mener Nis Rømer:

”De studerendes kunstneriske frihed kan kun udfolde sig, hvis der er trygge rammer. Tryghed i studiemiljøet handler om mange forskellige ting – men også om at forbedre rekrutteringen af undervisere. Det er ikke nok at være en dygtig kunstner for at være en god underviser. Derfor bør ansøgernes pædagogiske meritter veje lige så tungt som de kunstneriske. Og der skal tages grundige referencer, så rekrutteringsmekanismerne bliver tilstrækkeligt fintmaskede i forhold til at forebygge krænkelser på kunstuddannelserne”.

Desuden bør alle kunstuddannelser specificere, at seksuelle forhold mellem undervisere og elever/studerende ikke tillades, mener både DBF og BKF. Først for nylig er dette f.eks. blevet indskrevet i Det Kgl. Danske Kunstakademis personaleregler, og mange kunstuddannelser mangler regler og konsekvens på området. ”Hvis man for alvor vil MeToo-problematikkerne til livs, bør kunstuddannelserne adressere dette spørgsmål. Hvis en lærer har et seksuelt forhold til en elev, bør læreren finde et andet job, og det er et ledelsesansvar at sikre, at det sker,” siger Nis Rømer.

Endelig bør institutionerne kigge nærmere på alkoholpolitikken, således at lærere og ledere eller andre med ansvar eller en overordnet position, ikke drikker sig fulde sammen med elever eller ansatte. ”Erfaring siger, at det er i disse situationer, mange krænkelser sker. Vi opfordrer til, at skoler, institutioner og virksomheder ser deres retningslinjer for fest og alkohol igennem og laver nogle præcise retningslinjer, der er klare og lette at følge. Det vil være en af de vigtigste og letteste måder at skabe forandringer på og vil skabe en bedre sikkerhed både for elever/ ansatte og lærere/ ledere.”

Kilde: BKF

I begyndelsen af oktober 2020 igangsatte Billedkunstnernes Forbund (BKF) en indsamling af vidnesbyrd om sexisme i kunstlivet. Foreløbig har man modtaget ca. 20 henvendelser om sexisme, krænkelser og overgreb i forbindelse med uddannelse eller arbejde i kunstlivet. Indsamlingen af vidnesbyrd er stadig åben og vil fortsætte i den kommende tid. Kontakt til BKF kan ske anonymt. Se BKFs hjemmeside for yderligere information.

Del artiklen

'Fagorganisationer sætter spot på sexisme i kunstbranchen'

Facebook