Færgekunst

Færgekunst

Billede fra dagen hvor færgen M/F Ærøskøbing forlod dokken. Foto: Jacob Kjøller.

Billedserie

Officiel indvielse 27. oktober

Kunstnerduoen Randi & Katrine har forvandlet færgen M/F Ærøskøbing til et stort flydende kunstværk. Dermed realiseres et af de tre vinderforslag i konkurrencen Vores Kunst igangsat af Statens Kunstfond og DR i 2011. Den totale make-over af færgen er blandt andet inspireret af Ærøs stolte søfartshistori, fotæller kunstnerne.

Hvordan har I bearbejdet Ærøfærgen kunstnerisk?
“Vi har arbejdet med en forvandling af skibets ydre. Med en omfattende bemaling af færgens sider ønsker vi at overføre vores idé og forestilling om en klassisk færge. Både ved brug af farverne sort, hvid og gul og ved at tilføre koøjer og anker, der leder tankerne hen på de store skibe, der sejlede over Atlanten.

Samtidig ønsker vi at skabe en illusion af, at der er skåret hul i færgen. På den ene side af færgen kan man således kigge ind i skibets indre, men det man ser, er ikke det, man forventer at finde på en mindre færge som Ærøfærgen.

Ved at skabe illusionen af at der bag bildækkene befinder sig en eksotisk sandstrand og på salondækket en bar med palmer, ønsker vi at lege med beskuerens forestillinger om, hvad rejsen kan indeholde.

Hvad er I blevet inspireret af i valg af motiv?   
Det var oplagt for os at tage udgangspunkt i Ærøs identitet – særligt øens rige søfartshistorie og det udsyn, som søfarten har givet øboerne gennem tiderne.

Vi ønsker, at udsmykningen af færgen skal lede tankerne hen på de skibe, som gennem tiden er blevet bygget på Ærø, og som siden har sejlet verden rundt og bragt eksotiske varer og fortællinger tilbage til øen.

Referencer til krydstogtskibe
Derudover er der mange visuelle referencer til transatlantiske krydstogtskibe, som også tidligere har inspireret os, da de repræsenterer et helt særligt fysisk såvel som mentalt rum, et lille sluttet flydende univers med plads til forestillinger og drømme.

Færgen i dok. Foto: Randi & Katrine.
Færgen i dok. Foto: Randi & Katrine.
Vi er fascineret af krydstogtskibets iscenesatte virkelighed, hvor den rejsende kan få stillet alle sine lyster og give sig hen til drømmen om eksotiske destinationer.

Med disse referencer forsøger vi at forvandle Ærøfærgen fra at være et simpelt transportmiddel til et større og mere eksotisk skib. En luksusliner hvor rejsen i sig selv og ikke blot transporten af passagerer og gods er formålet.

Ved at tilføre skibet en række nye rum har vi skabt en form for imaginær geografi eller rumlighed på færgen. På sin vis gør vi den til en anden færge, end den var før, for dermed at pege på de mange følelser og betydninger, der kan være forbundet med en rejse til søs.

Som passager på den ”nye” Ærøfærge behøver man ikke drømme om fjerne destinationer, men vi ønsker at gøre de rejsende bevidste om, hvilket type rum de går om bord i, og hvilket potentiale rejsen har for at et skabe et frirum.

På den måde kommer man forhåbentligt til at se på de velkendte omgivelser på en lidt anden måde og samtidig mindes Ærøs stolte søfartshistorie”.

Randi & Katrine foran Ærøfærgen. Foto: Jesper Petersen.
Randi & Katrine foran Ærøfærgen. Foto: Jesper Petersen.

Et illusorisk formsprog
Jeres formsprog er genkendeligt og enkelt  – hvorfor det?
“Vi forsøger ofte at give vores værker et forførende og appellerende udtryk, som en slags invitation ind i vores værker. Men samtidig er det vigtigt for os at understrege illusionen.

Vi arbejder ofte med ikoner, der refererer til vores fælleskulturelle billedbank, og som leger med reklamebranchens æstetik og strategier – uden at der er en egentlig vare, der skal sælges. Det er derimod fortællingen, der skabes omkring de pågældende hverdagsobjekter, som interesserer os, og det er dem, vi gerne vil skabe plads til.

Med vores udsmykning af M/F Ærøskøbing ønsker vi at skabe et billede af, hvad en færge er. Vi iscenesætter visuelle souvenirs i form af maritime og eksotiske elementer, der måske minder os om oplevelser på tidligere rejser, eller som på anden vis aktiverer og udfordrer vores perceptionsapparat.

Vi laver cut-away-views, en tegningsteknik som tidligere blev brugt meget af rederierne i reklameøjemed og til oversigtskort, men som vi i vores bemaling af Ærøfærgen snarere bruger til at skabe desorientering og uorden i kategorierne. Ved at tilføre færgen rum og lag, der ikke stemmer overens med virkeligheden, håber vi at kunne igangsætte de rejsendes egne fantasier, forestillinger og hverdagsfiktioner”.

Malerne i gang med udsmykningsarbejdet. Pressefoto.
Malerne i gang med udsmykningsarbejdet. Pressefoto.

Udfordringer og nytænkning
Hvordan adskiller udsmykningen af Ærøfærgen sig fra jeres andre projekter?
“Det er altid både en stor ære og udfordring at få lov at lave et værk til det offentlige rum. Men udsmykningen af Ærøfærgen har været en helt særlig udfordrende og lærerig proces, da vi som kunstnere har skullet forholde os til mange flere realiteter end ellers.

Rent håndværksmæssigt, hvor vi ellers ofte selv står for produktionen, har vi denne gang skulle tænke i en helt anden skala og i helt andre materialer, end vi plejer, hvorfor vi også har måttet hente faglig ekspertise til selve udførelsen.

Desuden er færgen også et meget anderledes offentligt rum – for nogle et dagligt transportmiddel, for andre en arbejdsplads, for turisten begyndelsen eller slutningen på ferien osv. Så der er mange målgrupper og rigtig meget identitet på spil.

Vi ser det færdige resultat som et kollektivt værk, som både har samlet, spredt og skabt debat, sådan som vi mener, at kunst i det offentlige rum bør gøre. Forløbet har krævet tæt samarbejde med og stor velvillighed fra befolkningen på Ærø, hvilket vi er dem meget taknemmelige for”.

Færgen males i stærke farver. Pressefoto.
Færgen males i stærke farver. Pressefoto.
Randi & Katrine. Pressefoto.
Randi & Katrine. Pressefoto.

SE FLERE BILLEDER HER

Link til film, der dokumenterer processen med bemalingen af Ærøfærgen

Officiel indvielse 27. oktober kl 15 på kajen i Æreskøbing.

M/F Ærøskøbing er bygget i 1998 og sejler mellem Ærøskøbing og Svendborg. Færgen kan medtage 42 personbiler samt 395 passagerer, måler 49,90 x 13,10 meter og vejer ca. 900 ton.

I samarbejde med Marstal Værft, High Vision, BBC Coating, Peter Jørgensen og Alex Møller Jensen har kunstnerduoen Randi & Katrine i efteråret forvandlet M/F Ærøskøbing til ét stort flydende kunstværk.

Færgen blev malet i de 3 nye grundfarver, sort, hvid og gul, samt tilført malede koøjer og stige på den ene side af færgen. På den anden side blev det kunstneriske motiv, der strækker sig over 35 meter, overført ved hjælp af en printet skitse på i alt 250 m2.

Til bemaling af hele færgens ydre samt dæk blev der brugt i alt 1440 liter skibsmaling fordelt på 20 forskellige farver, påført med henholdsvis sprøjte, rulle og pensel.

Kunstværket er finansieret af Statens Kunstfond, Ærø Kommune samt en række donationer fra virksomheder og private borgere på Ærø.

Billedserie

Officiel indvielse 27. oktober

Del artiklen

'Færgekunst'

Facebook