Fælles om det forskellige

Fælles om det forskellige

Det ikke-kommercielle er en fællesnævner på Alt_Cph, men ellers er messen præget af stor variation. (Foto: Maria-Desirée Holm Jacobsen)

Billedserie

Messe

ALT_CPH 2012 – Enter Construction

29 aug 2012 2 sep 2012

ALT_CPH handler om det alternative. Om dét, der afviger, skiller sig ud eller står i kontrast til det etablerede, til det accepterede eller det kommercielle. Her handler det ikke om salg, profit eller produkter, men om proces, eksperiment og kreativitet. Her er man hver på sin måde fælles om at være forskellige.

At træde indenfor i den store fabrikshal på Fabrikken for Kunst og Design på Amager, hvor ALT_CPH fra onsdag den 29. august til den 2. september har fundet sted, kan sammenlignes med at træde indenfor på et larmende og forvirrende marked, blot med den afgørende forskel, at det her ikke drejer sig om hverken køb eller salg.

(Foto: Carsten Nordholt)
(Foto: Carsten Nordholt)
På den årligt tilbagevende alternative kunstfestival handler det i år i stedet om processen fremfor produktet, om forandring og kreativitet.

Og processen er til at fornemme i den store hal. Her synes intet at stå stille. Konstant afløses et indtryk af et andet, og hallens udseende synes at være i konstant bevægelse.

Flydende grænser
Kunstværkerne og de forskellige galleriers udstillinger og kunstneriske initiativer enten larmer, flyder sammen og udvikler sig. Som installationen Something is taking place af norske Prosjektrom Normanns, hvor massevis af bøger dag for dag breder sig længere ud over gulvet og ikke lader sig begrænse af, hvortil Normanns stand slutter og de andre stande begynder.

På samme måde forholder det sig med lydene fra Ben, Rør & Stampes og 68 Square Meters stande, hvorfra der fra tid til anden høres råb og skrig, eksperimenterende musikalske lyde, knasen og klimten. Lyde, der danner en forvirrende, foranderlig og uensartet kulisse for messens andre bidrag.

(Foto: Carsten Nordholt)
(Foto: Carsten Nordholt)
(Foto: Carsten Nordholt)
(Foto: Carsten Nordholt)

Samarbejdet
Således fremstår ALT_CPH som et virvar. Et virvar hvori det alternative danner rød tråd og hvor man er fælles om at være forskellige. Her handler det ikke om ensartethed, men om at samarbejde på tværs af medier, kunstneristiske konstellationer, ideer, indtryk og tilgange.

Her handler det, i følge Kristoffer Ørum fra Haandholdt, om at italesætte dét, som andre steder, i andre fora, på andre messer, festivaler og fairs ikke italesættes eller bringes til orde.

“Festivalen fungerer,” fortæller Ørum, “som en samlet betegnelse for det, som ikke passer ind.”

(Foto: Carsten Nordholt)
(Foto: Carsten Nordholt)
Men hvor den røde tråd, det alternative, på ALT_CPH tidligere synes at udspringe af kontrasten til det kommercielle, da fremstår det alternative i år i højere grad mere som et selvstændigt udtryk uafhængig af en defineret modpol. 

Den forandrede tilgang til det alternative viser sig særligt i ALT_CPHs samarbejde med Copenhagen Art Festival. Hvor ALT_CPH tidligere positionerede sig selv som en modsætning til den kommercielle Art Copenhagen.

At sno sig
Onsdag eftermiddag bevægede således et optog sig gennem byen under ledes af den finske kunstnergruppe Koelse. Til lyden af deres eksperimenterende DIY instrumenter snoede Koelse sig mellem de Københavnske kunsthaller – der danner rammen omkring Copenhagen Art Fesival – for til slut at ende paraden på Fabrikken for Kunst og Design, hvor ALT_CPH finder sted.

Herved indskrev Koelse sig i begge festivallers progrem og byggede så at sige bro mellem festivalernes forskellige profiler.

Fra således først og fremmest at fungerer som en modsætning, da fremstår årets messe i højere grad som en anden måde at forholde sig til kunsten på, en måde hvor ikke det alternative kommer i første række, men kunsten selv. Forskellen synes lille, men er af stor betydning. 

(Foto: Carsten Nordholt)
(Foto: Carsten Nordholt)

At finde sig selv
“Vi prøver at komme væk fra modsætningen til det kommercielle, og vi har med vilje ikke brugt betegnelsen ‘alternativ kunstmesse’ i vores formidling i år. Det er fint nok at være i modsætning til noget andet, men jeg tror også, at vi gerne vil frem til, hvad vi er selv,” udtaler tovholder på ALT_CPH Nikolaj Friis Rasmussen om forsøget på at fjerne sig fra det alternative:

“Hvad er vi, når vi står alene? Her er det ord som eksperimenterende, uafhængig, non-profit og kunstnerdrevne udstillingssteder, som vi har talt om. Nu er vi blevet teenagere og skal finde ud af, hvem vi er. Eller måske, vi nu skal til at være voksne.”

Billedserie

Messe

ALT_CPH 2012 – Enter Construction

29 aug 2012 2 sep 2012

Del artiklen

'Fælles om det forskellige'

Facebook