Fabrikken i skoven

Fænomenet fabrik får ny identitet af John Kørner i en skov i Jylland.

De færreste forventer at træffe en fabrik på en gåtur i skoven. Ligeledes forventer de heller ikke at kunne tage ophold i fabrikken. Men det er, hvad man bliver udsat for ved et besøg i den nye oplevelses-attraktion Naturrum Skovsnogen i Midtjylland (Døvling Meldgård Skov ved Kibæk). Men i John Kørners nye fabriks-værk/installation PRODUZIONE går det industrielle og det romantiske hånd i hånd.

John Kørner: PRODUZIONE. Foto: Bente Jensen.
John Kørner: PRODUZIONE. Foto: Bente Jensen.
John Kørner forestod for nylig den officielle åbning af Skovsnogen, da han tændte op i fabrikken og satte gang i PRODUZIONE. Det skete ved, at en røgsøjle steg op gennem fabrikkens høje skorsten.

Kunsten.nu talte i den forbindelse med John Kørner om værket, hans tilbagevendende fascination af fabrikker og deres æstetik samt om PRODUZIONE’s usædvanlige placering.

PRODUZIONE, der er af hvid fiberbeton, leder med dets modernistiske og monumentale formsprog uvilkårligt tanken hen på fabrikker. John Kørner indrømmer, han er fascineret af fabriksarkitektur:

”Fabrikker er fantastiske. Det er monumentale værker med deres egen skønhed, trivsel og visionære tanker. De rummer tanker om at producere – et eller andet. Og der er en storhed i fabriksbygninger, der gør sig godt i romantiske omgivelser som en skov”.

John Kørners interesse for fænomenet fabrikker er af æstetisk karakter, men også båret af et kulturelt og historisk perspektiv:

”Jeg betragter fabrikker som en grundsten – en form for ”moderbygning” – i moderne kultur. Kirkerne var de første monumentale arkitektoniske grundsten, siden kom de flotte modernistiske fabrikker og senest skyskraberne. De er alle meget synlige værdier og grundsten i vores kultur. Og så er det kubistiske sindsygt flot”.

Han er meget opmærksom på den placering som fabrikker indtager i nutiden og deres fysiske placering.

”I forbindelse med en udstilling i London blev det tydeligt for mig, hvor mange af nutidens store kunst- og kulturinstitutioner – for eksempel Tate Modern, London – der har til huse i tidligere, gamle, fabrikker og kraftværker. De ligger centralt i de store byer, og de monumentale/modernistiske bygninger fremviser en stolthed over den værdi, de repræsenterede i samtiden. Det er også interessant, at mange nye kunsthaller – med deres hvide rum og kuber – er ”imitationer” af modernistiske fabriksbygninger”.

Opholdsrummet med brændeovn. Foto: Anna Støttrup.
Opholdsrummet med brændeovn. Foto: Anna Støttrup.

”I dag er fabrikker og produktion noget, man placerer i byernes periferi. Og fabrikker tegnes ikke af stjerne-arkitekter. Der er en fornægtelse af deres eksistens og værd. Det er en forvrængning af sandheden. Jeg vil gerne give et realistisk billede af fænomenet – give det en ny identitet – frem for at skulle forholde mig til, hvorvidt fabrikker og produktion er godt eller skidt for samfundet”.

Interessen for fabrikker som fænomen går tilbage til John Kørners tidlige malerier. Her er fabrikken på linie med ”problemer” og cykler et tilbagevendende og karakteristisk motiv. Han indrømmer, at fabrikker er et komplekst fænomen.

”Konceptet ”Fabrik” er oprindeligt startet i mine malerier. Min første men midlertidige fabrik lavede jeg til udstillingen ”Superdanish” (2004) i Toronto, Canada: En malet træ-installation med røg placeret udendørs. Og samme år lavede jeg en fabrik/installation på MOMENTUM-biennalen i Moss, Norge”.

”Det er idioti at være kritisk over for fænomenet produktion, uanset om den foregår i Danmark eller Kina. En ny fabrik er udtryk for et ønske om at konstruere og producere noget nyt og bedre. Jeg fornægter ikke, at der kan være problemer i forbindelse med fabrikker og produktion – jeg er ikke naiv. Men min kunstneriske prioritet er værket”.

John Kørner: PRODUZIONE. Foto: Anna Støttrup.
John Kørner: PRODUZIONE. Foto: Anna Støttrup.

Han kan godt lide, at PRODUZIONE har en praktisk shelter-funktion. Set fra bagsiden forvandles fabrikken nemlig til et shelter med tre rum og halvtag. Her er opholdsrum med brændeovn og soverum.

”Jeg kan godt lide den overraskelse, som min fabrik rummer i og med, at den placeret i en romantisk lokalitet, en skov. På afstand ligner det konturerne af en fabrik, og røgen antyder det også. At fabrikken viser sig at være et shelter, hvor man kan overnatte og få varmen, er en social funktion i værket, som passer mig udmærket”.

”Mine hidtidige fabrikker har kun været af midlertidig karakter. PRODUZIONE er det første mere permanente værk. Og tilknyttet en funktionalitet af shelter. Jeg drømmer om at lave et virkelig stort fabriksværk i forholdet 1:1, men det er foreløbig kun en drøm, jeg har”.

Naturrum Skovsnogen starter ved P-pladsen på Døvlingvej, 6933 Kibæk (200 m. fra Sdr. Ommevej). I den sydligste del af Herning Kommune klods op af Nationalpark Skjern Å.

Du finder John Kørners Produzione ved at gå fra P-plads (Døvlingvej, 6933 Kibæk, over for Døvlingvej 2). Du går ad den markerede sti frem mod Produzione (ca. 200 m.).

Bag Naturrum Skovsnogen står arbejdskollektivet Skovsnogen, der er stiftet af billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning.

Naturrum Skovsnogen er støttet af Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet og Arbejdsmarkedets Feriefond, der sammen har skabt konceptet ’Naturrum’, med henblik på projekter til oplevelse, bevægelse og fordybelse i naturen. Det første Naturrum er nu realiseret med Naturrum Skovsnogen i Herning.

Del artiklen

'Fabrikken i skoven'

Facebook