Etisk regelsæt efterlyses i Sverige

Etisk regelsæt efterlyses i Sverige

Konstfacks logo.

Intern undersøgelse på kunstakademiet Konstfack i Stockholm konkluderer mangelfulde etiske retningslinier, når det gælder elevprojekter, som eksempelvis det fingerede selvmordsforsøg.

Den nylige blæst om forholdet mellem kunst og etik i Sverige har medført en intern undersøgelse af forholdene på kunstakademiet Konstfack i Stockholm.

Problematikken er opstået i forbindelse med elevprojekter på skolen – det kunstneriske selvmordsforsøg og graffitifilmen Territorial Pissing.

Klart regelsæt og efteruddannelse
Resultatet af den interne undersøgelse ligger nu klar og konkluderer, at skolen mangler et klart regelsæt for håndteringen af sådanne sager. Det fremgår af den offentliggjorte pressemeddelelse.

Rektor Ivar Björkman ser tre opgaver som følge af undersøgelsen:

– Der skal udarbejdes et klart og tydeligt sæt retningslinier for alle processer og afdelinger og for skolen som helhed.

– Der nedsættes et etisk råd for hele skolen med professorer, undervisere, studerende samt eksterne eksperter, som skal arbejde på grundlag af de fastlagte retningslinier.

– Underviserne videreuddannes i håndteringen af elevprojekter, som er juridisk og etisk komplicerede.

Intet at udsætte på Odell
I den aktuelle sag om det fingerede selvmordsforsøg, har den studerende Anna Odell kontinuerligt i projektet været i kontakt med skolen og sin vejleder, hvorfor hendes ret til at blive eksamineret ikke kan diskuteres.

Sagen er overgivet til skolens advokat, som skal forhandle med sygehusvæsnet, der har politianmeldt kunstneren såvel som skolen.

Territorial Pissing var ikke blevet vist i dag
Anderledes ser det ud med NUGs graffitifilm: Den studerende handlede på egen hånd, uden at konferere med vejlederen, hvorfor Konstfack som sådan ikke har handlet etisk eller juridisk forkert i den pågældende sag.

Projektet overholder dermed ikke skolens nye regler, hvorfor det ikke ville være blevet udstillet i dag, lyder det fra Konstfack.

Del artiklen

'Etisk regelsæt efterlyses i Sverige'

Facebook