Et pletfrit liv

Et pletfrit liv

Illustration fra bogen Mit gode liv af Anne Skole Overgaard.

Billedserie

bog

Mit gode liv

Anne Skole Overgaard

I anledningen af bogudgivelsen holder forlaget *[asterisk] reception lørdag d. 26. februar. Arrangementet foregår i Den Frie Udstillingsbygning. Oslo Plads 1, 2100 København Ø fra kl. 15 -17.

Kl. 16 læser Louise Harbo digte skrevet til lejligheden.

Anne Skole Overgaards kunstbog Mit gode liv bruger cirklen som metafor og udgangspunkt for en væsentlig, men desværre lidt ensformig kritik af selvhjælpsbøger og idealet om den perfekte kvindetilværelse.

Den er helt hvid. Bogen. Glat og blank.Med en cirkel reliefpræget ned i overfladen. Og indeni cirklen står bogenstitel med sorte markante bogstaver: Mit gode liv.

Sådan fremstår Anne Skole Overgaardsudgivelses design nærmest som en digtsamling. Eller enkel og smuk som en hvidMacbook. Og titelbladet er naturligvis yderst passende for indholdet.

Hvid og enkel. Forsiden til Mit gode liv
Hvid og enkel. Forsiden til Mit gode liv
Selv-realisering
Udgivelsen, som er kunstneren Anne Skole Overgaards anden kunstbog, er sammensataf diverse fragmentariske tekster klippet fra selv-realiseringsbøger som Forny dit liv på 4 uger, Den selvforsynende køkkenhave og Musisk helbredelse med dertilhørendetegninger.

Kunstneren er uddannet fra Det JyskeKunstakademi i 2006 og har siden arbejdet med video, tegninger og performances,der med formelle, enkle greb og brug af nære materialer, ofte undersøger,hvorledes ydre forhold begrænser og påvirker individet.

Cirklen
I Mitgode liv spiller kunstneren på cirklens universelle form som metafor fordet perfekte harmoniske liv, lykken, ligesom cirklen symboliserer såvelkvindens kønsorgan, menstruationscyklus som livets cyklus.

Illustration fra Mit gode liv
Illustration fra Mit gode liv
Og cirklen danner også den formmæssigeramme for bogens fine og detaljerede sorte stregtegninger, der knytter sig tilhver enkelt tekst. Tegninger af et garnnøgle, et granatæble, en blomsterkrone,et øje eller jordkloden.

Men cirklen og de sirlige tegningerbliver i udgivelsen også en tilsigtet forsnævret, begrænsende ramme, der mimerdet perfekte rene, pletfrie livs markante præg af kontrol, påbud ogpræstationer.

Cirklen er en tvetydig visualisering afdet runde smukke liv og den begrænsende ramme det forudsætter, nåleøjet manskal igennem for at nå det, ligesom cirklen også bliver som et nøglehuls kigind til skønheden og det perfekte.

Illustration fra Mit gode liv
Illustration fra Mit gode liv

Kakafoni
Som læser af bogens tekster klippet fraforskellige selvhjælpsbøger får man næsten også åndenød til sidst. Teksternefremstår som en kakafoni af påbud, brugsanvisninger, opskrifter, regler,lommefilosofi og huslige råd om alt fra strikketøj, kost, socialt netværk tilsygdom som følge af radioaktivitet.

Illustration fra Mit gode liv
Illustration fra Mit gode liv
Det bliver utydeligt hvem der erafsender på bogen og i kraft af at teksterne er taget fra forskellige bøger, bliverformaninger også ind mellem modsatrettede og altså selvfølgelig umulige atefterleve.

Bogen er naturligvis også en indirektekritik og kommentar på selvhjælpsgenren og de uopnåelige idealer, individet,måske især kvinder, udsættes og udsætter sig selv for i dag med krav omegenhændigt at skabe det perfekte, harmoniske liv.

Enstrenget kritik
I en af bogens tekster hedder det:

”Du kan bruge tankekraft ogvisualisering til at skabe din egen indre og ydre virkelighed, du kan skabe detliv med den vægt, du ønsker dig, endda få den kæreste, job og ønskebolig dugerne vil have.”

Selvhjælpsgenrens manglende øje forydre, sociale og politiske forholds indvirkning på levede liv taler i Mit gode liv tydeligt for sig selv.

Illustration fra Mit gode liv
Illustration fra Mit gode liv

Men bogens stramhed er også densakilleshæl, for man fanger for hurtigt bogens koncept og kritik, der dog er utroligrimelig og nødvendig i en tid som nu, hvor selvhjælpsbøger i den grad prægerfolks bevidsthed.

Desværre bliver kritikken enstrenget ogoverfladisk på trods af at bogen citerer fra diverse kilder. Man finder ingennye pointer, og kritikken virker indlysende måske nærmest ‘politisk korrekt’.

Værket kunne sagtens være skåret nedtil færre sider, men så ville man selvfølgelig desværre gå glip af de finetegninger.

I anledningen af bogudgivelsen holder forlaget *[asterisk] reception lørdag d. 26. februar. Arrangementet foregår i Den Frie Udstillingsbygning. Oslo Plads 1, 2100 København Ø fra kl. 15 -17.

Kl. 16 læser Louise Harbo digte skrevet til lejligheden.

Billedserie

bog

Mit gode liv

Anne Skole Overgaard

I anledningen af bogudgivelsen holder forlaget *[asterisk] reception lørdag d. 26. februar. Arrangementet foregår i Den Frie Udstillingsbygning. Oslo Plads 1, 2100 København Ø fra kl. 15 -17.

Kl. 16 læser Louise Harbo digte skrevet til lejligheden.

Del artiklen

'Et pletfrit liv'

Facebook