En katalysator for holdning og engagement

En katalysator for holdning og engagement

Publikummet på Roskilde Festivalen er langtfra passivt. Her Illutrons interaktive installation fra 2010. (Foto: Line Møller Lauritsen)

Billedserie

26 jun 2011 3 jul 2011

Roskilde Festival
Se kort og tider

Kunsten på Roskilde Festivalen er en del af en omfattende strategi, der skal involvere og påvirke festivalens publikum, forklarer Signe Brink Pedersen, der er ansvarlig for festivalens kunstneriske tiltag.

Der er store navne fra kunstscenen og et mylder af aktører fra gadekunstneretil arkitekter.

Roskilde Festivalen bliver i disse dage langsomt omdannet tilét stort kunstværk, der ikke bare skal kigges på og opleves på afstand. Dekunstneriske indslag indbyder tværtimod festivalgæsterne til at smidehæmningerne og indtage værkerne, gøre handlingen til det centrale, ogholdningen til det vigtige. 

Se video om More Than Music-programmet.

Signe Brink Pedersen. (still fra More Than Music-video)
Signe Brink Pedersen. (still fra More Than Music-video)
Fra stjerner til hjerner
Hvordan forsøger I at styrkeden kunstneriske profil for Roskilde Festivalen?

“Viengagerer flere professionelle kunstnere, designere og arkitekter end før, menRoskilde Festival i sig selv er en meget bred kulturplatform, der giver pladstil alt fra skattejagte til stærke kunstprofiler inden for billedkunsten somTomas Saraceno og Ben Eine.”

“Detcentrale i denne sammenhæng er, at vi arbejder meget målrettet med publikum icentrum for forskellige indretnings- og underholdningsmæssige tiltag, og at viser kunsten som en yderst central spiller i vores samledeunderholdningsprogram, da vi overordnet set tror på, at den kan give vorespublikum stærke, erkendelsesmæssige og meningsfyldte oplevelser, hvor de selvhar en central rolle.”

Kroppen som redskab
Kan man tale om nogle særligekunstformer, som I kan se fungerer på Festivalen?

“Bestemt.De skal i høj grad være inkluderende og interaktivt så publikum kan bruge dereskrop som redskab i oplevelsen. Desuden virker det dragende, hvis det er stort,hvorimod små projekter ofte er i fare for at blive overset. Ligeledes ved vifra erfaringer, at mere stillestående elementer som fx skulpturerog fotoudstillinger ikke har en nævneværdig effekt på vores publikum.”

AVPDs installation Pose-Expose var en stor succes i 2010. Fra dansegulvet bag spejlglassene kunne man se ind om natten og ud om dagen.(Foto: Line Møller Lauritsen)
AVPDs installation Pose-Expose var en stor succes i 2010. Fra dansegulvet bag spejlglassene kunne man se ind om natten og ud om dagen.(Foto: Line Møller Lauritsen)
AVPD fortæller om deres værk. (still fra More Than Music-video)
AVPD fortæller om deres værk. (still fra More Than Music-video)

Arkitekturens socialepotentiale
Hvad er hovedfokus for de kunstneriske indslag i programmet i år?

“I århar vi haft særlig fokus på vores plads – både festivalpladsen ogcampingområdet – og måden hvorpå vi indretter den til publikum. Vi harvillet styrke sammenhængen i de forskellige zoner på indre plads og skabe åbneplatforme for interaktion i de forskellige ”cities” på ydre plads. Formålet erat etablere en samlet ”by”, et frirum med muligheder for dialog, holdninger ogstærke kulturoplevelser.” 

“Vi harfokuseret på en række nye design- og arkitekturprægede og meget funktionelletiltag.”

Vinderprojektet, Why Don't We Do It on The Stairs fra DAC og Roskilde Festivalens konkurrence. (Pressefoto)
Vinderprojektet, Why Don’t We Do It on The Stairs fra DAC og Roskilde Festivalens konkurrence. (Pressefoto)
“Vi har bl.a. et samarbejde med Århus Arkitektskole, der har været medtil at designe en omfattende siddestruktur foran Pavillion-scenen samt enkonkurrence i samarbejde med Dansk Arkitektur Center, hvor det har været muligtat give et bud på, hvordan Roskilde Festivals fysiske vartegn i 2011 skulle seud.”

“Disse samarbejder har været en øjenåbner med mange analytiskeblikke på og forslag til, hvordan vi indretter vores plads og udviklingsretningervi ikke selv havde overvejet.”

Amerikanske forbilleder
Har der været andrefestivaler, som I har skulet til?

“Vi laderos bl.a. inspirere  af to amerikanske festivaler Burning Man og Coachella.På Burning Man i Nevada-ørkenen, medbringer publikum alt selv, og de bærendeelementer i hele programmet, har en meget fascinerende og tryllebindende involveringaf publikum, hvor alle bidrager til festivalens indhold. Ligeledes rejser dehvert år enorme stedsspecifikke konstruktioner, der – lige som hos os – oftehar flere funktioner integreret fx interaktion og siddeplatform.”

“CoachellaFestivalen i Californien arbejder også med store og særligt interaktiveinstallationer og opholdsplatforme. De formår desuden at binde selvekoncertoplevelserne sammen med kunstoplevelserne i spektakulære lysperformancesog interaktive indretninger, hvilket er ekstremt inspirerende.”

Holdning og handling
Hvad er det for en rolle i ser kunsten har på festivalen?

“Kunstenpå Roskilde Festival skal være katalysator for holdning og engagement. Desudenhar kunsten/arkitekturen ofte en række uundværlige funktioner som siddepladser,læ, formidling, sociale platforme for eksempel.”

Hvad kendetegner RoskildeFestivalens publikum og deres møde med kunsten på festivalen?

“Roskilde Festivalen er velsignet med et ekstremtnysgerrigt publikum, der er åbne for meget brugerdrevne platforme, hvor krop ogholdninger hele tiden sættes i spil i nye sammenhænge. Det giver unikkemuligheder for at lade frirummet på festivalen fungere som et laboratorium forholdninger og handlinger samt et mere erkendelsesmæssigt og fænomenlogisk rum,hvor krop og ungdomsfølelser får frit spil.”

Billedserie

26 jun 2011 3 jul 2011

Roskilde Festival
Se kort og tider

Del artiklen

'En katalysator for holdning og engagement'

Facebook