Det siger de om KUNSTEN.NU

Det siger de om KUNSTEN.NU

KUNSTEN.NUs ti års jubilæum blev markeret ved netværksmøde under Art Weekend Aarhus i maj 2014. Foto: Art Weekend Aarhus.

Hvordan ser man på KUNSTEN.NU i det danske samtidskunstlandskab? Vi har spurgt en række markante personer.

Kaspar Bonnén. Foto: Kirstine Bruun
Kaspar Bonnén. Foto: Kirstine Bruun

Kaspar Bonnén, billedkunstner:
“Kunsten.nu er vigtig for en up-to-date orientering i den nyere samtidskunst. Med sine mange anmeldelser og mange forskellige artikler er KUNSTEN.NU et af de eneste steder, som giver en samlet information og skaber debat om billedkunstområdet.

Især KUNSTEN.NUs debatdel er vigtig, da billedkunstområdet ellers kun har få steder, hvor en debat, anmelderi og kritik finder sted.
Redaktionens engagement i den nye kunst er alfa omega for KUNSTEN.NU og at det er naturligt at de ofte er med til at skabe debatarrangementer.”

Direktør for Brandts i Odense, Mads Damsbo. Pressefoto.
Direktør for Brandts i Odense, Mads Damsbo. Pressefoto.

Mads Damsbo, direktør for Brandts:
“KUNSTEN.NU er gadekæret i hele Danmarks kunst-landsby. Det er en vigtig platform for synliggørelse af kunstnere og udstillinger og en væsentlig bro mellem kunsten og dens publikum.

I forhold til andre medier indtager KUNSTEN.NU en heldig position mellem folkelighed og saglighed. Sitet har det trykte magasins bredde i anmeldelser og reportager, men har den fordel at være gratis. Og i forhold til trykte medier er det tilgængeligt overalt og har nyt indhold fra uge til uge. Til gengæld står andre, digitale medier som kunstkritikk.dk for en mere kritisk og tilbundsgående journalistik.

KUNSTEN.NU’s største kvalitet er bredden af indholdet – og det er også sitets største begrænsning. Bredden og alsidigheden koster på dybden og de høje nagler, som man som oftest må til udenlandske medier for at finde. Til gengæld kan den interesserede læser her som oftest finde anmeldelser og omtaler af de fleste udstillinger i Danmark.
KUNSTEN.NU leverer en synlighed af kunsten for det brede publikum, som er enestående i Danmark. Det må I meget gerne blive ved med.”

Lars Møller Witt, gallerist Galerie MøllerWitt:
“For vores publikum og os opleves KUNSTEN.NUs betydning som større og større. Det er det måske eneste sted i kongeriget, hvor man kan orientere sig bredt om nyt på billedkunstscenen – fra åbninger over diverse aktiviteter, talks m.m. og alt sammen meget på tværs fra de største huse til de fjerneste kanter af den rådne banan kan man blive orienteret, hvis arrangementerne har en faglig relevans.

Samtidigt opleves det generelle faglige niveau af de skrevne artikler og anmeldelser som værende i stadig bedring. Som udstillingssted/galleri oplever jeg også, at der genereres en stadig større bevågenhed for vores aktiviteter fra publikum via omtaler og annoncering gennem KUNSTEN.NU.”

Rektor for kunstakademiet, Sanne Kofod. Pressefoto
Rektor for kunstakademiet, Sanne Kofod. Pressefoto

Sanne Kofod, rektor Det Kongelige Danske Kunstakademi:
“KUNSTEN.NU spiller en stadig større rolle i den danske kunstoffentlighed. Da den blev til for 10 år siden, skrev aviserne mere, der blev udgivet tidsskrifter o.lign., men meget af det er forsvundet nu.

Med avisernes retræte i forhold til kunststoffet er en digital portal som KUNSTEN.NU blevet et vigtigt forum for kunstformidling, kunstkritik og almindelig oplysning af hvad der foregår i Danmark. Den fungerer i høj grad som det sted, hvor man kan få kendskab til, hvad der foregår på den danske kunstscene og det synes jeg er en stor kvalitet og også en nødvendighed.

KUNSTEN.NU har mange artikler, men kunne selvfølgelig godt have endnu flere, hvis der var ressourcer nok. Fra formidlingsartikler til anmeldelser til debat. Anmeldelserne er vigtige for kunstinstitutionerne, fordi deres udstillinger bliver synliggjort og også bliver en del af en offentlig debat omkring kunsten. Jeg synes det er vigtigt, at der er et sted for en debat og diskussion af de ting, der sker, på vores lokale kunstscene og de udstillinger, der laves, uanset om det der siges er positivt eller negativt. Så det er bestemt en kvalitet.

Måske kunne man en gang imellem ønske sig længere feature artikler, der således ville lægge sig mere op af kunstformidling, men det er nok svært at finde tid og penge til. På den baggrund synes jeg, at man skal fastholde kritikken og det mere debatskabende.”

Gitte Johannesen, gallerist SPECTA:
“Overordnet set mener jeg, at det digitale kunstmagasin som koncept har en stor betydning. Mediet giver mulighed for konstant opdatering i forhold til korte nyheder, der er mulighed for at debattere åbent om kunsten, dens vilkår og position, både specifikt og generelt. Der er også mulighed for at bestorme brugerne med billeder fra udstillinger og begivenheder og på den måde holde os alle overordnet orienteret om det, som sker lige nu.

KUNSTEN.NU forstår at benytte sig af netop de fordele og den hastighed det digitale magasin har, og i udstillingssammenhæng (med de tidsperioder man dér opererer med) er det naturligvis livsvigtigt, at de når ud til rigtig mange, rigtig hurtigt.

Det er meget værdifuldt for både kunstnere, institutioner, debattører, kuratorer og gallerier – for både afsender og modtager. At nå ud til mange, og at blive placeret/perspektiveret i det store billede. Og et godt forum for debatter som løbende opstår giver mulighed for at de kan blive grebet, lige når de er der.

KUNSTEN.NU favner bredt og holder et godt kvalitetsniveau. Der nås rundt i hele landet, hvilket også er et særsyn. Det tror jeg giver en særlig position – at man kan manøvrere i landskabet. KUNSTEN.NU har også mange ben at stå på – omtaler, billedserier, anmeldelser, debatter, klummer mv. – og dermed kommer man omkring mange sider af kunstscenen. På den måde er KUNSTEN.NU for os en væsentlig aktør og kilde til information på kunstscenen i Danmark.

Kvaliteten i KUNSTEN.NU´s arbejde ligger i faglighed, i at være åbne over for mange aktører, at favne bredt geografisk, at formidle et ocean af billeder og at invitere skribenter og debattører ind “udefra”, så dynamikken sikres.

Begrænsningen kan ligge i at agere i et “lukket” kunstrum (det er kunstscenen der kender KUNSTEN.NU) men det kan jo også være hensigten: at henvende sig til netop dem, der aktivt interesserer sig for kunst. Det bliver måske mest synligt ved udadrettede aktiviteter som feks Art Week.

Næste skridt kunne vel være at lave flere rapporter fra udenlandske udstillinger, interviews med udenlandske aktører mv og på den måde gøre vores lidt sammenspiste kunstscene lidt større?

Tillykke med de 10 år!”

Del artiklen

'Det siger de om KUNSTEN.NU'

Facebook