Det bevægede menneske

Det bevægede menneske

Per Bak Jensen: Hus, Jerusalem, 2010.

Billedserie

Udstilling

Bevægelse

14 jan 2011 13 mar 2011

Per Bak Jensen

Gl. Holtegaard
Se kort og tider

Symbolsk tyngde og religiøse metaforer kan let gøre bevægelse til stilstand. Men det er ikke tilfældet med Per Bak Jensens vellykkede eksempler på fotografiets evne til at balancere mellem det umiddelbare og det eviggyldige.

De 19 megetstore fotografier i serien Bevægelse, somer skabt til udstillingen af samme navn på Gl. Holtegaard, er alle fra Israel.Titlerne består af et enkelt beskrivende ord, som ’rose’, ’gulv’ eller bæger’, hvis dagligdags klang tilføjeset markant nyt betydningslag i de stedsangivelser, der ledsager hvert enkeltbillede (Jerusalem, Betlehem og Nazaret).

For disse troens knudepunkter erkomplekse begreber med stærke bånd til både fortidens hellige land og nutidenskonfliktzone, snarere end de er steder i ordets gængse forstand.

Overvældende skønhed
Derfor erder sandsynligvis også dem der vil undre sig, når jeg her påstår, at jeg førstefterfølende begyndte at forstå fotografiernes religiøse billedsprog.

Imens jegvandrede gennem rummene på Gl.Holtegaard, talte værkernes billedmæssige ogfotografiske kvaliteter for sig selv, og jeg lod mig simpelthen opsluge ogovervælde.

Per Bak Jensen: Kontakt. Kana, 2010.
Per Bak Jensen: Kontakt. Kana, 2010.

Det kannæsten heller ikke undgås, når øjnene møder den slående skønhed i samspillet mellemet grønt net, der flagrer i vinden og grå bølgende balkoner i Hus, Jerusalem.

I andre billeder er detde små detaljer der fænger, som i Kontakt,Kana, hvor Per Bak Jensen har haft øje for det komisk forunderlige i enstikkontakt på en rå – formentlig historisk – stenmur.

Religiøs billedsymbolik
Det varførst senere, jeg kædede de maleriske fisk imellem skinnende mønter i enønskebrønd sammen med tempelskatten, som Peter fandt i fiskens mund og rigtigtbegyndte at forstå sammenhængen imellem den blå presenning i Forhæng, Tempelpladsen og Markusevangelietsbeskrivelse af tempelforhænget, der flængedes efter Kristi død.

Og det tiltrods for, at den var blevet peget ud for mig i Joachim Garffs ledsagendetekst, der var fin og poetisk, omend en kende for dvælende ved symbolikken.

Per Bak Jensen: Fisk. Tabgha, 2010.
Per Bak Jensen: Fisk. Tabgha, 2010.

Billeder af Guds Hus
Påudstillingen kan man, udover billederne fra Israel, også opleve en mindre seriebestående af mere beskedne sort/hvide fotografier fra Hærvejen i Jylland, somPer Bak Jensen skabte i forbindelse med Statens Kunstfonds Projekt Kunst på Hærvejen. Sammenstillingen ervelvalgt, for disse små billeder handler om ’Guds Hus’, som i Bak Jensensbilleder synes at kunne rummes i selv det mest banale.

Hvem skullef.eks. have troet, at en ridebane med dens traditionelle stribede springbommevar en del af ’Guds Hus’? Bommene er hverken rigtig grimme eller rigtig smukke,hverken naturlige eller naturstridige og hverken mondæne eller tarvelige. De erder bare og Per Bak Jensen har set dem, og det får mig til at smile.

Per Bak Jensen: Hærvejen, Forhindringsbane, 2009.
Per Bak Jensen: Hærvejen, Forhindringsbane, 2009.
”Noget” større og mere
Bådebillederne fra Israel og fra Hærvejen efterlader mig i det hele taget medfølelsen af, at det er billederne i sig selv, der utilsigtet giver dennefornemmelse af noget mere og større, snarere end at det er en konkret tanke omden større sammenhæng, der har informeret billederne.

Ideen omdet fotografiske blik er efterhånden blevet udvandet til blot at betyde, athvad som helst er værdigt som motiv. Men når der er tale om Per Bak Jensen,bliver det ubetydelige ”hvad-som-helst” altid til ”noget”. Til billeder, derføles nødvendige og væsentlige, selvom det forbliver følelser, som er svære atsætte ord på.

Underspillet bevægende
Måske er det den ’bevægelse’, somudstillingens titel refererer til, og som Joachim Garff forsøger at forklare idet første rums vægtekst. Her skriver han blandt andet:

 ”Varvi i det patetiske hjørne, ville vi næppe tøve med at sige, at det jo netop er,hvad stor kunst skal: bevæge. Men vi er ikke i det hjørne, snarere tværtimod.”

Dettillader jeg mig at stille mig undrende overfor, for det kan godt være, at PerBak Jensens billeder ikke spiller oplagt og larmende på følelsesregisteret, mende er alligevel både storslåede og bevægende.

Per Bak Jensen: Forhæng. Tempelpladsen, Jerusalem, 2010.
Per Bak Jensen: Forhæng. Tempelpladsen, Jerusalem, 2010.

Per Bak Jensen (f. 1949) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 1980-86, hvor han har virket som lektor fra 1986 til 2009. I 2005 modtog han Eckersbergs Medalje.

Billedserie

Udstilling

Bevægelse

14 jan 2011 13 mar 2011

Per Bak Jensen

Gl. Holtegaard
Se kort og tider

Del artiklen

'Det bevægede menneske'

Facebook