Den kreative klasses opfinder besøger Vejle

Billedserie

Konference

Innovate or die

27 feb 2008

Zentropa Workz, Ellen Trane Nørby, Richard Florida

Arrangementet afholdes på:
Musikteatret Vejle
Vedelsgade 25
7100 Vejle
Tlf. 7943 2030

Den kreative klasses opfinder besøger Vejle

Richard Florida. Pressebillede

Richard Florida, forfatter til bogen Den kreative klasse og dermed manden bag idéen om den kulturelle mangfoldigheds betydning for vores økonomiske vækst, besøger Vejle, hvor han skal tale ved arrangementet Innovate or die.

Richard Florida, forfatter til bogen Den kreative klasse, er en af vor tids hotte eksempler på, hvordan oplevelsesøkonomien vinder mere og mere indpas i et samfund, hvor mulighederne er mange, og hvor byen, vi lever i, skal levere et bredt udbud af kulturelle aktiviteter, som vi kan spejle vores private identitet i.

Fremtidens by – og kulturudvikling
En af årsagerne til Floridas popularitet er at hans teori om Den kreative klasse tilbyder et letforståeligt værktøj, hvor den kulturelle dimension i den økonomiske byplanlægning tages seriøst. Ligeledes er det i disse tider, hvor de højredrejede ideologiske vinde blæser kraftigere og kraftigere ind over land, sympatisk med en byplanlægningsteori, der understreger vigtigheden i mangfoldighed og tolerance i storbyer.

Mange byer har kastet sig over teorien og gjort brug af den i de lokale fremtidsvisioner, hvilket både Vejle og Odense er tydelige nationale eksempler på. I et større kulturmetropolitisk perspektiv er der heller tvivl om, at en by som Berlin i disse år planlægger udviklingsstrategier, der kan tiltrække den kreative klasse og sætte gang i den økonomiske vækst.

Bogomslag på de mange oversættelser af Richard Floridas bøger
Bogomslag på de mange oversættelser af Richard Floridas bøger

Florida og ’den kreative klasse’
Florida skrev bogen Den kreative klasse i 2002. Her opstiller han en formel for, hvordan storbyer udvikles både kulturelt, videnskabeligt og økonomisk med stærk tilkobling til den befolkningsgruppe, som han jævnfør titlen døber ’den kreative klasse’. Denne kreative klasse indeholder alt fra kunstnere og andre kreative fag til jurister og traditionelt set uddannelser i mere merkantile fag som for eksempel økonomisk ledelse og planlægning.

De 3 T’er
Kongstanken hos Florida er, at skal man stimulere denne kreative klasse i en storby og dermed også den økonomiske vækst, skal der lægges vægt på opretholdelsen af en høj Tolerance, udvikling af Talentmassen samt satsning på og investering i Teknologi i nævnte rækkefølge, når byerne tegner fremtidsvisioner.

Økonomisk vækst sker i byer, som er tolerante, mangfoldige og åbne for kreativitet, og det vil, i følge Florida, være stedets karakter frem for en jobmulighed, der tiltrækker befolkningen. Det er tolerancen, der åbner byen og tiltrækker talenterne, som derefter kan sikre byen et højt teknologisk udviklingsniveau – og dermed den høje økonomiske vækst.

Flugten
I bogen Den kreative klasses flugt, der udkom i 2005, bygger Florida videre på den betydning, som han forudsiger, at den kreative klasse vil få på den globale byudvikling i de kommende år. Han fokuserer særligt på, hvordan USA ser ud til at få konkurrence af europæiske og asiatiske storbyer, der på grund af deres karakter har lettere ved at tiltrække den højtuddannede arbejdskraft.

Her mener han især, at det overvågnings- og kontrolsamfund, der er blevet iværksat efter angrebet på USA d. 11. september 2001, betyder, at den globale kreative klasse ikke længere søger til USA. Det er simpelthen blevet for kompliceret og USA tilbyder for lidt frihed.

Richard Florida (f.1957), professor i ’Business and Creativity’ på the Rotman School of Management, University of Toronto.

Richard Floridas seneste bog Den kreative klasses flugt, udkommer i dansk oversættelse den 27. februar 2008 på forlaget KLIM i forbindelse med arrangementet Innovate or die i Vejle.

Billedserie

Konference

Innovate or die

27 feb 2008

Zentropa Workz, Ellen Trane Nørby, Richard Florida

Arrangementet afholdes på:
Musikteatret Vejle
Vedelsgade 25
7100 Vejle
Tlf. 7943 2030

Del artiklen

'Den kreative klasses opfinder besøger Vejle'

Facebook