Den Frie slår armene ud

Den Frie Udstillingsbygning
Se kort og tider

Den Frie slår armene ud

Fra udstillingen DEEP GREEN, der lige nu kan ses på Den Frie. Pressefoto.

Som følge af Kulturministeriets støtte til den Frie Udstillingsbygning indbydes nu udstillingsidéer, der skal hjælpe med til at føre bygningens mangfoldige historie videre.

Støtte forpligter
Kulturminister Karina Christensen har, som tidligere beskrevet her på siden, reddet Den Frie Udstillingsbygning med et fireårigt drifttilskud på 1,2 millioner årligt.

Tilskuddet forpligter Den Frie til at være hjemsted for udstillinger, der er udvalgt og produceret af kunstnere, herunder kunstnersammenslutninger.

Nu byder Den Frie Udstillingsbygning "aktuelle udstillingsidéer med kvalitet og relevans velkommen," som det hedder i pressemeddelelsen.

Nye tider på vej
Udstillingsbygningen står over for at skulle udpege en ny bestyrelse og nedsætte et nyt fagudvalg.
Målet med det fremtidige arbejde er, at bygningen skal forblive kunstnernes hus, og for at dette kan lykkedes, er man nødt til at tænke demokrati, kollektivitet og fællesskab med ind i de kommende udstillingskoncepter.

Der lægges i indkaldelsen vægt på mangfoldigheden. Den Frie vil derfor også "pege på nutidens avantgardistiske kunstnerpraksisser, der ikke nødvendigvis er nået ud til offentligheden på museerne eller den mere kommercielle scene."

Dialog, tak
Det er et ønske, at promovere udstillingsbygningen som "et mødested for dialog om samtidskunst og som et kunstnerisk mødested for kunst-producerende såvel som kunstinteresserede. Den Frie Udstillingsbygning opfordrer yngre kunstnere til at henvende sig med udstillingsidéer og samarbejdsprojekter i håbet om, at dette vil medføre, at udstillingsstedet øger sin attraktivitet for et bredere felt af ansøgere."

Den Frie Udstillingsbygning
Se kort og tider

Del artiklen

'Den Frie slår armene ud'

Facebook