Del eller forsvind!

Del eller forsvind!

Venskaber (stillbillede), 2015 fra den aktuelle udstilling ved Kunsthal Aarhus, hvor fællesskabet udfordes og undersøges. (Pressefoto)

Billedserie

Event

Art Weekend Aarhus + Copenhagen Art Week

29 maj 2015 31 maj 2015

Art Weekend Aarhus
29.-31. maj 2015
artweekend.dk

Copenhagen Art Week
21.-30. august 2015
copenhagenartweek.dk

Art Weekend Aarhus og Copenhagen Art Week er under opsejlning. I dette års tematik, Shared Space, ligger et mål om at undersøge samtidens delingsmantra og fællesskabet via kunsten, hvor det at dele konstant er et vilkår men også en forhandling.

Kunsten er et særligt rum, når det gælder deling. Mange af de menneskelige vilkår, som vi deler, har altid været et yndet tema i kunsten, og de strukturer og rum vi deler har været underlagt utallige kunstneriske undersøgelser gennem historien, både som sociale eksperimenter og poetiske dybdedyk. Samtidig er det et vilkår for kunsten selv; at kunsten og kunstoplevelsen er rum vi deler, påvirker og forhandler hele tiden. Så derfor kan kunstens rum være et særligt velegnet rum til at undersøge, hvad det vil sige at dele.

De vilkår, der præger vores allesammens hverdag, er præget af deling. Man kunne i realiteten gå så langt som at proklamere at valget er del eller forsvind! For hvis vi ikke deler, undergraver vi vores egen eksistens. Her er det måske særligt råvarer, resurser og kloden, der kunne peges på. I tiden er nok særligt spørgsmål om persondata, sociale rettigheder og verdens rigdomme omkranset af et spørgsmål om deling.

Men delingens vilkår spejles i strukturer, der er omkring os hele tiden – og også uden for Facebook ;-)!!!, og som bygger på vores helt basale velvilje til at dele: byen, vandet, vejen, bygningen, maden, arbejdsbyrden, nettet, magten og ansvaret – for bare at sætte ord på nogle af de ting vi deler på godt og ondt.

Kunstens dialogiske rum
Kunsten har som sagt altid været et dialogisk rum, hvor værket først ‘virker’, når vi står overfor det. Kunsten er på den måde afhængig af sin modtager. Dette dialogiske rum har med tiden udviklet sig markant til et rum, hvor kunsten engagerer sig mindre tavst og statisk; som dialog, som interaktion, som berøring, som kommentar, som samfundsmodel, som politisk debatør og aktør.

Den eksklusivitet, der typisk og traditionelt har omkrandset kunsten er i dag principielt historie i et velstående og demokratisk funderet land som Danmark. Vore kunstinstitutioner kæmper dog stadig med at tale til, repræsentere og være til for ‘alle’, imens kunstens stof oftest hentes blandt alle sociale lag og verdens udsatte folk, områder og akutte spørgsmål. Den vedkommer os og spørger til vores kollektive adfærd, rationaler og idealer, så hvis der skal foregå en egentlig udveksling omkring de spørgsmål, skal vi også have kollektiv adgang til kunsten i ordets bredeste forstand. Ellers giver den rent ud sagt ikke mening.

Karoline H. Larsen, er en af de kunstnere, der deltager i ARKENs udstilling Kunst i solskin. Her med værket Collective Strings, fra Helsinki, 2014. (Foto: Anu Pynnönen)
Karoline H. Larsen, er en af de kunstnere, der deltager i ARKENs udstilling Kunst i solskin. Her med værket Collective Strings, fra Helsinki, 2014. (Foto: Anu Pynnönen)

Det brede indblik
Art Weekend Aarhus og Copenhagen Art Week er tænkt som en gavmild og gæstfri delings-gestus, en åben dør til kunsten og kunstscenen med dens mange vidt forskellige aktører. Derfor vil begge begivenheder også sætte fokus på mangfoldigheden i den danske kunstscene, hvilket vil inkludere alt fra kunstens hotteste gallerier, centrale tænkere, store institutioner, men også de kunstnerdrevne og ikke-kommercielle aktører og initiativer. I den øvelse ligger der selvfølgelig et spørgsmål om, hvilket fællesskab, der forbinder kunstens aktører, forskellige rum og publikummer. Direktør for kunsten.nu og de to kunstbegivenheder, Jan Falk Borup, forklarer:

“Ønsket med de to begivenheder er at samle og formidle på tværs af hele den danske kunstscene ved at give publikum, kuratorer, kunstfaglige og kunstnere et bredt indblik i, hvad der rører sig på den danske samtidskunstscene lige nu og samtidig være med til at udvikle nye samarbejdsstrategier på tværs af de meget forskelligartede institutioner, som kunstscenen rummer.”

Kunst og deling
Som en del af både Art Weekend Aarhus og Copenhagen Art Week vil der være et program, der leder publikum og kunstfolk til de vigtige kunstoplevelser i byens og særligt kunstens mange forskellige rum.

Angelo Plessas (GR): Golden Carpet for the Eternal Internet Brotherhood, 2014, der vil være en del af fællesudstillingen TRUST på de fem kunsthaller i København. (Pressefoto)
Angelo Plessas (GR): Golden Carpet for the Eternal Internet Brotherhood, 2014, der vil være en del af fællesudstillingen TRUST på de fem kunsthaller i København. (Pressefoto)

”Der er mange kunstneriske praksisser, der i dag tager udgangspunkt i delingen, medbestemmelsen og fællesskabet – også som kunstneriske metoder, imens der er flere kunstinstitutioner, som strategisk arbejder med programmer, hvor kunsten for eksempel møder hverdagslivet i skolen, i landskabet eller i byens rum. Med Shared Space vil en række aktuelle udstillinger og kunstneriske projekter undersøge disse måder at arbejde på, og hvad sådanne kunstoplevelser kan gøre ved vores opfattelse af disse rum og det at dele. Således vil Art Weekend Aarhus og Copenhagen Art Week stille skarpt på, hvad det vil sige, at dele sit rum som både kunstner, institution, publikum og samfund,” forklarer kurator Charlotte Bagger Brandt.

Claus Carstensen åbner sin store soloudstilling WHAT’S LEFT (IS REPUBLICAN PAINT) – 9 SISTERS under Art Weekend Aarhus på ARoS. Med brækket arm, 1999. (Foto: Anders Sune Berg)
Claus Carstensen åbner sin store soloudstilling WHAT’S LEFT (IS REPUBLICAN PAINT) – 9 SISTERS under Art Weekend Aarhus på ARoS. Med brækket arm, 1999. (Foto: Anders Sune Berg)

Under Art Weekend Aarhus, der løber fra 29.-31. maj vil der være store udstillingsåbninger, gallery night, fest, debat, værker i byens rum, talks, og et væld af aktuelle udstillinger samlet i et weekendprogram.

Delingens helt fundamentale spørgsmål bliver her adresseret helt fra starten, når weekenden indledes fredag den 29. med paneldiskussionen The World as Shared Space og retter blikket mod kunstens mulige rolle som grænse-nedbryder og delings-rum – en rolle kunsten typisk tilskrives, når de konventionelle strukturer og politikker fejler.

Læs mere og gå på opdagelse i programmet.

Tillid som præmis
Copenhagen Art Week vil i perioden 21.-30. august på lignende vis samle en række af de største kunstbegivenheder i byen under et ti-dages program.

Dette massive program vil tælle en særlig SMKfriday (21. august) på et helt særligt sted, CHART ART FAIR (21.-23. august) med en række af nordens vigtigste gallerier, aktuelle udstillinger i hele byen, kunstværker på vandet, i metroen, på nettet, en særlig dag dedikeret de kunstnerdrevne projektrum (27. august) og sidst de fem københavnske kunsthallers samlede manifestation, fællesudstillingen TRUST, der vil tælle værker af 42 danske og udenlandske kunstnere med stor åbning den 28. august.

“Det er en stor udstilling, der forener fem kunsthaller og bidrag fra 42 kunstnere og undersøger byen som landskab,” foklarer Sonia Dermience.

En storstilet test i sig selv af hvordan kunstens institutioner kan forenes på tværs af historie, identitet og sted til en helhed. Og tillid er netop ikke et irrelevant spørgsmål i en tid, hvor vi ganske enkelt har svært ved at gennemskue, hvad, hvordan og med hvem vi egentlig deler? TRUST vises helt frem til 25. oktober 2015 på de fem kunsthaller.

Også på ARKEN – Museum of Modern Art og KØS – Museet for kunst i det offentlige rum vil de aktuelle udstillinger under Copenhagen Art Week se nærmere på begreber som deltagerisme, meddelagtighed og kollektive kunstpraksisser i det offentlige rum.

Læs mere og se hvad Copenhagen Art Week vil byde på her.

Kunsten er for alle!
Med tematikken Shared Space ønsker Art Weekend Aarhus og Copenhagen Art Week at understrege, at kunsten er for os alle, og samtidig at disse begivenheder er en fælles platform for kunstscenen, hvor samarbejder, vidensdeling, tværdiscipliner og dialog ikke blot er realiteter men grundlag for kunsten i det hele taget.

Kunsten er ganske simpelt en skabende og medvirkende part i dette medspil og modspil med os alle og de rum vi deler, og det bør vi fejre – sammen.

Shared Space from LAUK on Vimeo.

Art Weekend Aarhus
29.-31. maj 2015
artweekend.dk

Copenhagen Art Week
21.-30. august 2015
copenhagenartweek.dk

Billedserie

Event

Art Weekend Aarhus + Copenhagen Art Week

29 maj 2015 31 maj 2015

Art Weekend Aarhus
29.-31. maj 2015
artweekend.dk

Copenhagen Art Week
21.-30. august 2015
copenhagenartweek.dk

Del artiklen

'Del eller forsvind!'

Facebook