De unges debatindlæg

bog

Samtidskunstens vilkår og potentialer

27 maj 2009

UKK

Overgaden - Institut for samtidskunst
Se kort og tider

UKK - unge kunstnere og kunstformidlere - præsenterer visionsbogen SAMTIDSKUNSTENS VILKÅR OG POTENTIALER onsdag d. 27. maj. kl. 20-21.00 på Overgaden.

Alle er velkomne!

Kl. 17-20 samme dag afholder foreningen ordinær generalforsamling.

Alle er velkomne - men kun medlemmer har stemmeret.

SAMTIDSKUNSTENS VILKÅR OG POTENTIALER er et debatindlæg, hvor UKK formidler de unge kunstarbejderes vilkår og foreslår konkrete forbedringer

UKK – unge kunstnere og kunstformidlere – præsenterer visionsbogen SAMTIDSKUNSTENS VILKÅR OG POTENTIALER onsdag den 27. maj.

Bogen har to dele: en formidling af UKKs holdninger og en billedsektion med eksempler på den samtidskunst, foreningen mener i mange sammenhænge er undereksponeret. Billedeksemplerne tjener til at illustrere tekstens pointer og viser hvad samtidskunst også kan være.

SAMTIDSKUNSTENS VILKÅR OG POTENTIALER er en håndbog. Den kan give kulturpolitikere indblik i virkeligheden som kunstarbejder, den kan inspirere undervisere til at fremhæve samtidskunst i undervisningen, og endelig kan den benyttes af kunstnere og kunstformidlere som oplysning om deres vilkår.

Håndbogen er ment som et værktøj i forbindelse med forhandling af honorarer, og som almindelig inspiration til visioner om bedre rammer for den unge kunst og formidlingen af denne.

UKK er en forening for unge kunstnere og kunstformidlere. Foreningen blev stiftet i 2002 som en reaktion på konsekvenserne af regeringsskiftet året før, der medførte en række strukturelle ændringer i kunstsystemet.

UKK arbejder for at forbedre vilkårene for den yngre generation af kunstarbejdere og påvirke kunstsystemet i udviklingen af en dynamisk og mangfoldig kunstscene.

Helt konkret vil det sige, at foreningens bestyrelse forsøger at påvirke forskellige beslutningsprocesser og foreslå forbedringer af eksisterende forhold gennem dialog med politikere, Kunstrådet og forskellige interesseorganisationer som Bkf, Billedkunstnernes forbund, og Dansk Kunstnerråd.

UKK har kæmpet for at opnå indflydelse på flere niveauer i kunstsystemet, hvilket betyder at foreningen har repræsentanter i en række bestyrelser og udvalg, Kunstrådets repræsentantskab med videre.

Foreningen UKK har ca. 300 medlemmer, der alle er professionelt arbejdende unge kunstnere og kunstformidlere. Definitionen ‘ung' betyder i denne sammenhæng, at man kan være ordinært medlem indtil 15 år efter afsluttet uddannelse.

bog

Samtidskunstens vilkår og potentialer

27 maj 2009

UKK

Overgaden - Institut for samtidskunst
Se kort og tider

UKK - unge kunstnere og kunstformidlere - præsenterer visionsbogen SAMTIDSKUNSTENS VILKÅR OG POTENTIALER onsdag d. 27. maj. kl. 20-21.00 på Overgaden.

Alle er velkomne!

Kl. 17-20 samme dag afholder foreningen ordinær generalforsamling.

Alle er velkomne - men kun medlemmer har stemmeret.

Del artiklen

'De unges debatindlæg'

Facebook