Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Bibliotek fusionerer

Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Bibliotek fusionerer

Danmarks Kunstbibliotek beholder sin adresse på Charlottenborg, selvom de fusionerer med Det Kongelige Bibliotek. Foto: Danmarks Kunstbibliotek

Kulturminister Bertel Haarder har besluttet at konsolidere Kulturministeriets biblioteker i København ved at lægge Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Bibliotek sammen med virkning fra 1. januar 2017.

Om fusionen udtaler Kulturminister Bertel Haarder:

”Sammenlægningen er udtryk for, at vi ønsker at samle kræfterne på to velfungerende og veldrevne nationale biblioteker. Beslutningen ligger i naturlig forlængelse af, at bibliotekerne i stigende grad stiller deres materiale til rådighed digitalt. Samtidig har bibliotekerne fælles faglige udfordringer, f.eks. i forhold til bevaring af deres samlinger. Der er derfor sund fornuft i, at de to organisationer fremover samles under ét.”

Grundlæggende betyder fusionen, at Danmarks Kunstbibliotek kommer til at høre under Det Kgl. Bibliotek. Organisatorisk vil det sige, at Danmarks Kunstbibliotek bliver en del af en større organisation, der kan stille mere sikkerhed, tilbyde bedre IT, digitalisering og hjælp til konservering.

Konstitueret direktør på Danmarks Kunstbibliotek Steen Søndergaard Thomsen siger:

”Fusionen mellem Danmarks Kunstbibliotek og Det Kgl. Bibliotek vil ubetinget styrke biblioteksservicen – analog og digital – inden for områderne billedkunst, arkitektur, fotografi og museologi og derved sikre de faglige miljøer en fortsat kompetent betjening.”

Offentligheden kommer dog ikke til at mærke nogen nævneværdig forandring. Danmarks Kunstbibliotek vil stadig være at finde på Charlottenborg i Nyhavn, og studiesalen bliver også, hvor den er. Det vil være den samme gruppe af medarbejdere, der står for betjeningen, og kunstområderne, som Danmarks Kunstbibliotek beskæftiger sig med, vil også være de samme som før fusionen.

Erland Kolding Nielsen, Direktør for Det Kongelige Bibliotek som Danmarks kunstbibliotek kommer til at høre under, siger om fusionen:

”De to institutioner har gennem mange år haft et tæt samarbejde på mange områder, således at en organisatorisk sammenlægning er en naturlig konsekvens af både udviklingen og det hidtidige samarbejde.”

Del artiklen

'Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Bibliotek fusionerer'

Facebook