Claus Beck-Nielsen frifundet

Claus Beck-Nielsen frifundet

Thomas Skade-Rasmussen Strøbech og Claus Beck-Nielsen i det fælles kunstprojekt Democracy/Destination Iraq fra 2004. Foto: Pressefoto

Østre Landsret frifandt kunstneren Claus Beck-Nielsen og Gyldendahl i sag om identitetstyveri.

Performancekunstneren Thomas Skade-Rasmussen Strøbech tabte sagen mod sin forhenværende samarbejdspartner Claus Beck-Nielsen.

Strøbech mener at en stor del af hans privatliv er blevet udleveret i Beck-Nielsens bog Suverænen fra 2008 . Men også at bogen indeholder hans tekster uden han krediteres for det.

Strøbech krævede 90.000 kroner i kompensation af bogens forfatter og forlaget, samt at alle udgaver af bogen skulle tilbagekaldes fra forhandlerne.

Ren fiktion
Østre Landsret har med dommen fastslået at Suverænen er ren fiktion og ikke et dokumentarisk værk. Claus Beck-Nielsen og Gyldendahl er derfor blevet frifundet i alle punkter i anklageskriftet.

Dermed har dommen slået fast at hensynet til den kunstneriske frihed bør vægtes tungere end hensynet til privatlivets fred.

Suverænen omhandler den rejse de to kunstnerkolleger foretog op til det amerikanske præsidentvalg i 2004.  

I grænselandet mellem virkelighed og fiktion
Sammenblandingen mellem virkelighed og fiktion, samt spørgsmålet om identitet er netop gennemgående temaer i Claus Beck-Nielsens kunst.

Om sit samlede virke udtaler han til Jyllandsposten: ”Jeg ønsker bare at finde ud af, hvordan verden hænger sammen, hvad mennesker er for nogle og fortælle det”.

Claus beck-Nielsen erklærede sig selv død i 2001 og iscenesatte sin egen begravelse ni år senere i 2010.  I den forbindelse lå Beck-Nielsens dobbeltgænger af voks først lit de parade i Nikolaj Kunsthal – siden i Århus Kunstbygning.

Kunstneren har efter eget udsagn været navnløs siden sin ‘død’ i 2001 og i stedet optrådt under firmanavnet Das Beckwerk, som nu dog er opløst.

I forbindelse med retssagen har ‘afdøde’ Claus Beck-Nielsen taget navnet Helge Bille Nielsen.

Og er du, kære læser, forvirret er du ikke den eneste. Det er stadig uklart, om retssagen er en dødelig alvorlig tvist om rettigheder eller kunstnernes fortsatte happening.
 

Del artiklen

'Claus Beck-Nielsen frifundet'

Facebook