Christian Skovbjerg Jensen bliver ny direktør for Museet for Samtidskunst

Christian Skovbjerg Jensen bliver ny direktør for Museet for Samtidskunst

Christian Skovbjerg Jensen. Pressefoto.

Christian Skovbjerg Jensen tiltræder som ny direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde og vil fra 22. august stå for videreudviklingen af museets nye strategi som et museum uden mure, der blev igangsat under Birgitte Kirkhoff Eriksen. Han tiltræder stillingen fra august.


Christian Skovbjerg Jensen er uddannet cand. mag i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og har siden 2014 drevet Inter Arts Center (IAC) – et tværdisciplinært center for kunstnerisk forskning, udvikling og samarbejde i Malmø under Lunds Universitet. Han har mange års erfaring med stedsspecifikke projekter og  for kunst i det offentlige rum.

”Museet for Samtidskunst går en spændende fremtid i møde, og jeg glæder mig meget til at være en del af det. Museet er ikke længere bundet til en bygning, og det giver os mulighed for at arbejde mere opsøgende, engageret og dynamisk. Med et museum uden mure vil vi skabe en ny og tættere relation til borgerne i og omkring Roskilde og præsentere udstillinger, kunstprojekter og andre aktiviteter, som tiltrækker et lokalt, nationalt og internationalt publikum”, udtaler Christian Skovbjerg Jensen.

Som ny direktør skal Christian Skovbjerg Jensen videreudvikle museets store satsning, museet uden mure, der skaber nye måder at opleve kunsten på inde, ude, fysisk og digitalt. I sin nye form bryder museet rammerne for, hvordan kunsten møder mennesker og sigter efter også at være noget for dem, der ikke er vant til at gå på museum.

Læs også: Museet for Samtidskunst forlader sine bygninger: “Vi skal løfte museet fra ideen om at afspejle sin samtid til at medskabe sin samtid.”

”Jeg er på den samlede bestyrelses vegne, meget begejstret for, at Christian skal stå i spidsen for realiseringen af museets ambitiøse strategi. Christian kommer med solid erfaring og faglighed indenfor det felt, som bliver kernen i det nye museums virke og så brænder han for projektet om at udvikle museumsinstitutionen med samtidskunsten i centrum. Kort sagt, så har vi her fundet en ny direktør, der besidder de kompetencer, der skal til for at give museet flyvehøjde samtidig med, at han har den ledelsesmæssige ballast, som museet har brug for nu og på sigt ”, udtaler vicebestyrelsesleder Christina Wilson.

Kilde: Museet for Samtidskunst.

Del artiklen

'Christian Skovbjerg Jensen bliver ny direktør for Museet for Samtidskunst'

Facebook