BRING OUT THE GARBAGE

Billedserie

Udstilling

or otherwise as something in bewteen

26 nov 2005 18 dec 2005

Marie Reynolds, Solveig Syversen

Galleri Image
Se kort og tider

BRING OUT THE GARBAGE

Plakat fra BRING OUT THE GARBAGE’s aktion i Århus i november.

Den norsk/danske kunstnergruppe BRING OUT THE GARBAGE, bestående af Marie Reynolds (DK) og Solveig Syversen viste i år deres udstilling or otherwise as something in between på Galleri Image. Pernille Hoffmann skriver her om gruppens engagement i street art.

BRING OUT THE GARBAGE er et kreativt samarbejde mellem kunstnerne Marie Reynolds (DK) og Solveig Syversen (N). De to kunstnere er begge uddannet på School of Photography and Film, Göteborg Universitet i Sverige. Udover arbejdet med det klassiske fotografi gør de to kunstnere også brug af medier af mere eksperimenterende art, som eksempelvis streetart – kunsten i det offentlige rum. BRING OUT THE GARBAGE laver kunst på gadeplan – i ordets bogstaveligste forstand. De bruger gadeaktioner som deres udtryksform, og de har kastet sig over flere af streetartens mange udtryk – bl.a. graffiti, stencils, plakater, stickers og dymo mærkater. Gruppen arbejder generelt indenfor to centrale temaer. Hvor det ene tema handler om trangen til, at udtrykke sig og indtage det offentlige rum, tager det andet et feministisk afsæt i kønsrelaterede spørgsmål.

I forhold til det at udtrykke sig i byrummet, er det vigtigt for BRING OUT THE GARBAGE, at der relateres til byrummet som et sted, der tilhører os, og at vi ikke tillader, at det overtages af kommercielle markedskræfter. Med henvisning til byrummets mange forskellige elementer og deres respektive funktioner – herunder kunstens – udfører BRING OUT THE GARBAGE deres aktioner, som inviterer til eftertanke og bliver et interessant modstykke til byens kommercielle billeder. Gruppens’s aktioner er inspireret af hverdagslivet og tidens aktuelle emner. Deres aktioner er kendetegnet ved brug af en direkte retorik, der henvender sig insisterende til beskueren, samtidig med at de fremstår enkle i deres formsprog.

Værker fra udstillingen or otherwise as something in between.
Værker fra udstillingen or otherwise as something in between.

Hjemløse og streetart
Senest er det lykkedes Marie Reynolds og Solveig Syversen at skabe fokus på de hjemløses vilkår i en streetart aktion, afviklet i Sverige under titlen Malmö – Utan namn. Aktionen bestod af en række ens stencils, der illustrerer skyggen af en sovende person i størrelsen 1:1. Skyggerne blev malet med grå spraymaling i gader og på pladser rundt omkring i det centrale Malmö.

Efterfølgende har de hjemløses avis, Aluma – der er en svensk pendant til den danske avis for hjemløse, ’Hus forbi’ – trykt et bykort, der illustrede hvor de ”sovende skygger” var placeret. Målet var at synliggøre de hjemløse. For selv om de fleste af os kender til gruppen af socialt udstødte, der sover på gaden under åben himmel, så er det de færreste af os, der alligevel reflekterer over, hvordan det egentlig må være at sove på en bænk i en park eller i en port på strøget – især i denne kolde tid. I takt med at lyset og dagen tager fat, forsvinder de hjemløse fra deres sovepladser, og vi ser dem derfor sjældent. De malede skygger i aktionen af BRING OUT THE GARBAGE efterlader imidlertid et vidne om, at her kunne en hjemløs have overnattet. Så selvom skyggerne er grå og i den forstand anonyme i deres udtryk, er det størrelsen, der gør det umuligt at komme udenom.

Senest har de to kunstnere ført aktionen videre i Københavns sydkvarter. En lørdag nat blev skygger af den sovende person også malet i København, så danskerne kan få øjnene op for de hjemløses vilkår.

Skyggen af en sovende person bliver malet.
Skyggen af en sovende person bliver malet.

Registration zone
Et andet eksempel på BRING OUT THE GARBAGE’s gadeaktiviteter er stickers-aktionen ”Warning Registration Zone” (2003), hvor temaet er den stigende overvågning i samfundet. Aktionen bestod af klistermærker formet som gule advarselstrekanter med påskriften ”Warning Registration Zone”. Klistermærkerne blev sat på hæveautomater og indgange til stormagasiner og banegårde, men kunne for så vidt lige så vel klistres på din private computer eller mobiltelefon – eller måske i digitalt format i indgangen til de virtuelle butikker vi benytter os af. Kendetegnende for de steder BRING OUT THE GARBAGE valgte som mål for deres auktion var, at det var steder, hvor mennesker overvåges – eller hvor vores færden på anden måde registreres, uden at vi umiddelbart er opmærksomme herpå.

Klistermærkernes form trækker på vores erfaringer om advarselstrekantens velkendte signalværdi. Når BRING OUT THE GARBAGE således gør brug af trekanten til at gøre os opmærksom på steder, hvor overvågning finder sted, er afkodningen af budskabet lige til. Udover at advarselstrekanterne kommunikerer et tydeligt budskab, bliver de også en eksplicit kritisk kommentar til netop denne udvikling og dermed også en påmindelse om, at overvågning foregår i stadig flere sammenhænge og efterhånden også er blevet alment accepteret.

Med de gule advarsler får BRING OUT THE GARBAGE – i et klart og entydigt formsprog – rettet fokus imod overvågningen i samfundet og samtidig opfordret os til at tage stilling til emnet. Som et led i denne aktion har BRING OUT THE GARBAGE fået tilladelse til, at opført en advarselstrekant i kæmpeformat på taget af Kulturhuset ’Röda Sten’ i Göteborg.

Advarselstrekanten i kæmpeformat på Kulturhuset ’Röda Sten’ i Göteborg.
Advarselstrekanten i kæmpeformat på Kulturhuset ’Röda Sten’ i Göteborg.

Hjælp selv til
Når en aktion er søsat, opfordrer BRING OUT THE GARBAGE til, at andre viderefører distributionen af budskaberne, for på den måde at få aktionerne til fortsat at vokse og leve. I den forbindelse er det tanken, at duoens hjemmeside http://www.bringoutthegarbage.org/ på sigt skal fungere som ressourcecenter, hvor andre kan hente aktionsmateriale og på den måde være med til videreføre budskaberne i såvel andre dele af landet som på tværs af landegrænser.

Billedserie

Udstilling

or otherwise as something in bewteen

26 nov 2005 18 dec 2005

Marie Reynolds, Solveig Syversen

Galleri Image
Se kort og tider

Del artiklen

'BRING OUT THE GARBAGE'

Facebook