Bliv huskunstner!

Bliv huskunstner!

Lilibeth Cuenca Rasmussen har været huskunstner på en folkeskole i Vestjylland. Ego song, 2006. Foto: Jesper Jon Sørensen.

5. februar er der ansøgningsfrist for huskunstnerordningen, hvor professionelle kunstnere arbejder sammen med børn og unge.

Statens Kunstråds huskunstnerordning giver kunstnere inden for billedkunst, musik, litteratur og scenekunst mulighed for at arbejde sammen med børn og unge under 20 år.

Ordningen går ud på, at en eller flere kunstnere indgår et samarbejde med en skole, institution eller dagtilbud om et projekt, der kan vare fra fem dage og op til et helt år.

Kunst på skemaet
Hensigten med ordningen er, at børn og unge skal møde den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den almindelige undervisning eller i dagtilbuddet.

Kunstnerne skal formidle kunsten til børn og unge, og give dem indblik og mulighed for at tage aktiv del i den kunstneriske proces gennem bl.a. workshops og værksteder.

Lilibeth Cuenca Rasmussen i Harboøre
Ordningen har eksisteret siden 2004, og der ligger en række positive erfaringer med ordningen.
En 8. og 9. klasse i Vestjylland fik med huskunsterordningen eksempelvis besøg af Lilibeth Cuenca Rasmussen, som led i et kortere undervisningsforløb om temaet identitet.

Eleverne på Harboøre Skole skulle lave filmoptagelser på deres mobiltelefoner om emnet, og blev inspireret af Lilibeth Cuenca Rasmussen og lærte om hvordan kunstneriske værker kan inspirere til refleksion.

”Jeg synes, jeg fik eleverne til at reflektere på et højt eksistentielt niveau. Kunst kan hjælpe én til at se ude over sin egen navle, når man bor i sådan et lille samfund, hvor der måske ikke kommer så meget input udefra. Jeg ved det, fordi jeg selv er vokset op i en lille provinsby og så min første kunstudstilling, da jeg var 17 år. Det forandrede mit liv. I Harboøre havde jeg faktisk fornemmelsen af, at jeg forandrede noget hos nogle af eleverne,” fortæller Lilibeth Cuenca Rasmussen.

Gensidig udveksling
Lilibeth Cuenca Rasmussen blev også selv inspireret af forløbet med eleverne fra den vestjyske skole og fik nye indsigter med sig hjem. ”Sådan et møde giver mig meget. Jeg lærer noget om den måde, unge tænker på og den verdensanskuelse, man har som ung,” forklarer hun.

Værkerne fra projektet Hvem er jeg – et levende billede blev siden vist på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.

Børn der tænker ud over rammen  
En anden succeshistorie kommer fra Børnehuset Bagterp i Hjørring, hvor de de sidste år har haft et konstruktivt huskunstner-samarbejde med Lina Franke Hedegaard.

Børnehavens faglige leder, Tina Starcke, udtaler om børnenes udbyttet af ordningen, at “det at arbejde med kunst skaber nogle mennesker, der kan tænke ud af rammerne og rutinerne, og som er optagede af at skabe noget nyt. Kunst giver livslyst og en fornemmelse af, at man har medbestemmelse og medindflydelse.”

“Kunstnerens opgave er at byde ind med det skæve, skøre og anderledes og få fat i børnenes skabertrang, evner og lyst til at afprøve ting”, mener Tina Starcke.

Mange muligheder
Siden målgruppen er så bred (børn og unge i alderen 0-19 år), er der noget for både de kunstnere, der ønsker at arbejde sammen med de helt yngste, og dem som foretrækker et ældre segment. Eksempelvis har forfatteren Naja Marie Aidt og musikeren Chris Minh Doky været huskunstner på nogle af de københavnske gymnasier.

Projekterne kan enten være fokuseret omkring en kunstart (billedkunst, litteratur, musik, eller scenekunst), men kan også indeholde et tværkunstnerisk samarbejde, som det var tilfældet for Camilla Hübbe og Rasmus Meisler, der er henholdsvis forfatter og tegner.

Man kan også gå sammen en større gruppe kunstnere. Et af disse større projekter foregik i Stevns Kommune, hvor 13 forskellige kunstnere var tilknyttet projektet Lys Luft Vand, og mere end 500 skolebørn deltog.

Læs mere om huskunstnerordningen her

Professionelle kunstnere skal have indgået en aftale med en skole/institution eller kommune/regionalt netværk for at kunne søge.

Ansøgningsfristen d. 5. februar gælder for projekter i skoleåret efterår 2013/forår 2014. Den næstkommende frist er i begyndelsen af september.

I 2012 gav Statens Kunstråd tilskud for over 10,5 mio. kr. til 136 projekter ud af 272 ansøgninger.

Kunstrådet dækker 75% af honorarudgifterne, mens institutionen står for det resterende beløb.

Del artiklen

'Bliv huskunstner!'

Facebook