Bankleer – kunstnerisk intervention af 1. maj

Billedserie

Blackblock

1 maj 2008

BANKLEER

Blackblock - performancen starter 1.maj kl.12 foran det gamle Huset.

Performancen udføres i samarbejde med Jens Balder Sørensen & venner.

Bankleer – kunstnerisk intervention af 1. maj

Sad Block Brass Band, Graz 2006. Videostill: Bankleer.

Tysk kunstnerbesøg vil sætte sit præg på 1. maj med larmende optog. Bankleer er en væsentlig og bemærkelsesværdig aktør indenfor den socialt engagerede og intervenerende kunst.

Blankeer: Poster.
Blankeer: Poster.
Sort støj til 1. maj
Bankleer består af Karin Kasböck og Christoph Leitner, der har arbejdet sammen siden 1990’erne og har rødder i det berlinske aktivistmiljø. De er i dette forår på et gæsteophold i Århus, inviteret af rum46/WORKafFAIR i samarbejde med Kunststyrelsens DIVA program. Arbejdsopholdet vil udmønte sig i en større aktion henlagt til 1.majs traditionelle fejring i byens gader. Her vil Bankleer sætte et larmende optog i gang af musik, sang og støj. Dem der producerer lydene vil være usynlige for omverdenen, idet de vil gå inde i en stor, sort kasse. En reference til ‘the black block’, den hårde ‘sorte blok’ af militante og konfrontatoriske elementer ved større demonstrationer, der trods maskeret anonymitet gerne får stor mediedække. Her vil der dog kun blive udsendt lyd fra den sorte kerne.

Sociale systemers kunst
Et sådant tiltag, der både er en del af en social situation og ‘noget andet’, er typisk for Bankleers værk. Det er kunst i systemer og mod systemer, som når gruppen både laver aktioner på offentlige kontorer og i alternative miljøer. Socialt og politisk engageret og med engagementet og dets udtryksformer som tema. Således indeholder deres praksis begge sider af den politiske kunst: det politiske engagement og behandlingen af det politiske udtryk. Der lægges ikke op til på propagandistisk vis entydigt at agitere for en sag men at bevidstgøre om sagsforhold. Så kan folk dømme selv.

Bankleer til Artist Talk i rum46. Foto: rum46.
Bankleer til Artist Talk i rum46. Foto: rum46.

Heling af den sociale krop
Bankleer har selv sagt, at deres aktioner skal bidrage til en "heling af den sociale krop". De er altså kritiske overfor tendenser eller ‘sygdomme’ i samfundet, såsom økonomiske processers øgede indflydelse på det offentlige liv. At alt gøres op i penge, hvilket gruppens navn Bankleer (da.: bankerot) er et modsvar til. Men gruppen er bevidst om, at det er svært at finde et modsvar til kapitalismen: I et videoværk trækker de en mannequindukke af Lenin rundt i et moderne butiksmiljø og spørger den om tingenes tilstand!

Zombie på arbejdsformidlingen. Videostill: Bankleer.
Zombie på arbejdsformidlingen. Videostill: Bankleer.
Aktivering
Bankleer har lavet mediecenter til demonstranter mod G8 topmødet i Rostock i 2007 og lavet synkrone undersøgelser af forhold i Berlin, Bombay og Istanbul. I 2004 udførte de en større aktion på Stuttgarts arbejdsløshedskontor. Her blev kontormøblementet sat ud af drift og helt andre rum indrettet som alternativ aktivering af de ledige. En anden del af aktionen bestod i, at klienterne gik rundt sminket som zombier for at illustrere deres passive overflødighed. Et eksempel på Bankleers værk, der udspiller sig i politiske aktioner, performances, installationer og video og blander det dokumentariske med det kunstmæssige – gerne tilsat humoristiske elementer.

Alternativ mediestation til G8-demonstration i Rostock. Foto: Bankleer/rum46.
Alternativ mediestation til G8-demonstration i Rostock. Foto: Bankleer/rum46.
Med Lenin i senkapitalismens byrum. Foto: Bankleer/rum46.
Med Lenin i senkapitalismens byrum. Foto: Bankleer/rum46.

Kritisk hornmusik
Bankleer har også arbejdet med orkesteroptog ved en tidligere lejlighed i 2006 i Graz. Her var optoget en sørgemarch for forspildte muligheder og spillede foran ‘ekskluderende institutioner’ i byen. Aktionen i Århus bliver i mere positiv ånd og vil kunne ses og høres i byrummet den 1. maj. Afsluttende skal det nævnes, at kunstnergruppen fortsat gerne vil i kontakt med alternative musik-, kunst- og aktivistgrupper til deltagelse i Blackblock-projektet!

Bankleer kan kontaktes gennem rum46 på mailadressen rum46@rum46.
Læs mere om Kunstrådets DIVA (Danish International Visual Art Exchange Program) Residency program på www.kunst.dk.
Bankleer er også med til at arrangere WORKafFAIR med rum46 d. 3. og 4. maj 2008. Se mere på www.rum46.dk

Billedserie

Blackblock

1 maj 2008

BANKLEER

Blackblock - performancen starter 1.maj kl.12 foran det gamle Huset.

Performancen udføres i samarbejde med Jens Balder Sørensen & venner.

Del artiklen

'Bankleer – kunstnerisk intervention af 1. maj'

Facebook