At høre omverdenen på ny

At høre omverdenen på ny

LAK – Festival for Nordisk Lydkunst i 2012. En succes der nu bliver gentaget. (Foto: Mette Sanggaard)

Billedserie

Festival

LAK – Festivalen for Nordisk Lydkunst

26 sep 2013 29 sep 2013

Det er netop offentliggjort, at LAK – Festivalen for Nordisk Lydkunst vender tilbage i 2013 for endnu engang at påminde os om de store potentialer i hverdagens akustik. Og redaktionen kan ikke skjule glæden ved dens genkomst.

I september sidste år omdannedes den gamle fabriksgrund på Prags Boulevard på Amager til en festivalplads, og LAK, Festivalen for Nordisk Lydkunst, fandt sted for første gang.

LAK forbandt urbanitet og lydkultur og blev stiftet og ledet af Katrine Møllebæk og Sif Hellerup Madsen. Visionen var at præsentere og placere ny, eksperimenterende lydkunst fra Norden midt i det urbane rum og således uden for kunstens institutionelle rammer.

LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Mette Sanggaard)
LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Mette Sanggaard)
LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Mette Sanggaard)
LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Mette Sanggaard)

Gennem koncerter, happenings, installationer og seminarer ønskede festivalens stiftere at røre ved de deltagendes oprindelige oplevelse af lydlige fænomener og skabe større bevidsthed om det lydunivers, vi færdes i til dagligt i vores omgang med byen.

LAK og det urbane miljøs grundtone
Ethvert sted har sit eget unikke lydbillede. Trafikstøjens konstante baggrundssummen, cyklerne og bilernes færden på asfalt og brosten og vindens susen i trækronerne er alle elementer, der bidrager til det urbane miljøs grundtone.

LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Hanne Budtz)
LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Hanne Budtz)

Et af festivalens fokuspunkter var netop byens lyde, hvor lydkunst og -design sås som kvaliteter, der kunne forme vores oplevelse af byen og dens lydlige egenskaber.

På denne måde stilles skarpt på vores forhold til byens og hverdagens auditive miljø, og deltageren opfordredes til at opprioritere sit auditive sanseapparat i en umiddelbar åbning mod vort dagligdags rum.

På denne måde slog festivalen til lyd for en ændring af vores vanlige sansningshierarkier og ønskede at gøre det muligt for os at lytte til byens hverdagslige og evigt foranderlige lydbillede på ny. Netop det lydbillede, som er så velkendt, og som vi har vænnet os til i en sådan grad, at vi lukker ørerne og lever vores daglige liv som i søvne. Det er netop denne bedøvelse af den sansemæssige bevidsthed, LAK ønskede at vække os fra.

Hverdagslivets potentiale for æstetisk-sanselig erfaring
På avantgardistisk vis syntes festivalen at forsøge at overskride grænserne mellem kunst og liv og hermed synliggøre hverdagserfaringen i kunsten.

Den umiddelbart erfarede verden trækkes ind i kunsten, og en interesse for hverdagslighed og virkelighed viser sig, idet der peges på dele af vores hverdagslige omgivelser, som vores vaner har usynliggjort.

LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Hanne Budtz)
LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Hanne Budtz)

Ubemærkede detaljer og aspekter af det hverdagslige blotlægges, og deltageren inviteres til at lytte til dem for at genkende lignende detaljer fra sine egne, vante omgivelser.

Glæden ved LAKs retur
Mens der ventes på et genhør med LAK-festivalen i år 2013 kan målet være at kultivere sin sanselige sensibilitet og huske på byrummets og hverdagslivets potentiale for æstetisk-sanselig erfaring. Vi må begære lyden af det hverdagslige og vanlige, som var vi akustiske flanører, der skærper sanserne og hører verden på ny.

Ved at løsrive byen og hverdagens lydlige fænomener fra det ordinære, de er indlejret i og således blive opmærksom på kvaliteten af vores akustiske omgivelser, mindes vi om, at byen taler til vores somatiske og sanselige bevidsthed. Hvis blot vi giver den lov.

LAK kunne i 2012 blandt andre præsentere kunstner og barista James Brewster (UK), hvis lydinstallation ’Elektroakustisk café’ fungerede som en fuldt funktionel espressobar.

Lydløs forkost under LAK Festivalen 2012. (Foto: Flora Tosti)
Lydløs forkost under LAK Festivalen 2012. (Foto: Flora Tosti)

Kaffebrygning udvikledes til en lydlig forestilling, hvor mikrofoner blev påhæftet kaffekværn, mælkekande og espressomaskine.

I skabelsen af espresso og cappucino behandledes lydene elektronisk i en unik sammensmeltning, og selvsamme kaffe serverede Brewster for sit publikum.

Når lyd bliver fysik
Publikum inviteredes ydermere til “Lydløs Frokost” i Prags Have med påbud om at påføre sig høreværn og et nærvær, der er sjældent set.

Omgivelsernes lyde afskærmes, og publikums høresans blev således vendt indad i en eksplicitering af kroppens egne lyde, der til dagligt overdøves eller nedtones.

Arrangementet blev arrangeret af Steen Andersen og My Lambertsen i et samarbejde med Prags Have og LAK-Festivalen.

I et interview med Eva Ohrt fra Seismograf beskriver Kathrine Møllebæk sin fascination af den lydkunst, der ifølge hende: “rører ved vores grundlæggende opfattelse og forståelse af lyd, når lyd bliver gjort fysisk, taktil og visuel.”

LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Hanne Budtz)
LAK – Festival for Nordisk Lydkunst 2012. (Foto: Hanne Budtz)

I de forskelligartede, industrielle rum på Prags Boulevard blev ønsket om “publikumshelhedsoplevelse af lyd, hvor hele sanseapparatet sættes i spil” til virkelighed, og netop det gamle fabriksområde beskrives som et af de elementer, der gør LAK til noget ganske særligt. Ydermere understreger Kathrine Møllebæk og Sif Hellerup Madsen LAKs særlige fokus på ”det unge og det nye indenfor lydkunsten”, og peger dermed på den store betydning af de unge medarrangørers nytænkning og initiativ.

Festivalen skriver:
På LAK tager vi lydkunsten ud af de institutionelle rammer og placerer den midt i det rå og urbane. Festivalen finder sted på Prags Boulevard 43 på Amager på den tidligere Sadolin lakfabrik, som i dag er et brugerdrevet kultursted for kunstnere, iværksættere og alle slags godtfolk – og et af de mest spændende og kreative steder for nytænkende byrumsprojekter i København.

Stedet huser til daglig forskellige kreative arbejdsfællesskaber, musikstudier, pladeselskab, galleri, fotostudie, tekstiltrykkeri, træ-, keramik- og cykel-værksted, nycirkus-ensemble, en campingvognssauna, det prisvindende urban gardening-projekt Prags Have o.m.a. Hele Prags Boulevard 43 bliver inddraget, når LAK med lydværker og koncerter indtager fabriksområdets væld af små og store, nye og gamle, skæve og sære rum, både indendørs og udendørs.

www.lakfestival.dk

Billedserie

Festival

LAK – Festivalen for Nordisk Lydkunst

26 sep 2013 29 sep 2013

Del artiklen

'At høre omverdenen på ny'

Facebook