At favne kunst og videnskab

At favne kunst og videnskab

Udstillingsview fra Art & Science-udstillingen: Fragment, af Søren Lose, Syddansk Universitet, 2012. Pressefoto.

Billedserie

Syddansk Universitetsbibliotek
Se kort og tider

Aktuel udstilling under Art & Science:
Asbjørn Skou: Science Fiction Archaeology
7 feb. - 2. april

Center for Kunst og Videnskab på Syddansk Universitet står bag projektet Art & Science, hvor forskere og kunstnere samarbejder om at skabe tværfaglige udstillinger.

Art & Sciences mål er at udvikle nye formidlingsplatforme og eksperimentere med kreative metoder til at kommunikere forskningens viden, dens resultater og erkendelser til offentligheden.

Fra udstillingen Fragment med Søren Lose og historielektor og koldkrigsforsker Thomas Wegener Friis, 2012. Pressefoto.
Fra udstillingen Fragment med Søren Lose og historielektor og koldkrigsforsker Thomas Wegener Friis, 2012. Pressefoto.
Projektet står blandt andet bag en række tværfaglige kunstudstillinger på Syddansk Universitet i Odense. Et eksempel på en sådan udstilling er Søren Loses udstilling Fragment på Universitetsbiblioteket i 2012.

Udstillingen blev til i samarbejde med lektor Thomas Wegener Friis fra Center for Koldkrigsstudier, og handlede om Berlin som ramme for Koldkrigstidens Øst-Vest-konflikt og om forestillingen om den ideelle verden.

Fragment bestod bl.a. af værket Wall (2011), der var rekonstruerede brudstykker af Berlinmuren – som et symbol på efterkrigstiden og adskillelsen mellem Øst-Vest – og udstillingen blev suppleret af forelæsniger og seminarer afholdt af Thomas Wegener Friis

Naturvidenskab og humaniora i én udstilling
“På den måde kan videnskab og kunst supplere og forstærke hinandens potentialer”, fortæller kunstfaglig medarbejder hos SDU, billedkunstner og grafiker Mikkel Larris og fortsætter:

“Billedkunstner Milena Bonifacini, som netop har udstillet på universitetet, valgte at samarbejde med lektor Kaare Lund Rasmussen. Hun fandt at deres arbejdsmetoder mindede om hinanden. Hans interesse for den tidlige renæssance passede til hendes arbejde med billedets rum og manglende perspektiv. Og hendes arbejde både med de formelle elementer og de narrative elementer i billedet, svarer til hans beskrivelse af at favne både naturvidenskab og humaniora”.

Fra Milena Bonifacinis udstilling: Billedalkymi i samarbejde med lektor Kaare Lund Rasmussen, 2012. Pressefoto.
Fra Milena Bonifacinis udstilling: Billedalkymi i samarbejde med lektor Kaare Lund Rasmussen, 2012. Pressefoto.
Fra Milena Bonifacinis udstilling: Billedalkymi i samarbejde med lektor Kaare Lund Rasmussen, 2012. Pressefoto.
Fra Milena Bonifacinis udstilling: Billedalkymi i samarbejde med lektor Kaare Lund Rasmussen, 2012. Pressefoto.
Detalje fra Art & Science 01 med Jakob Jensen og Peter McLeish, 2011. Pressefoto.
Detalje fra Art & Science 01 med Jakob Jensen og Peter McLeish, 2011. Pressefoto.
Fra Nis Rømers udstilling: Imaginistisk Velfærdsarbejde, 2011. Pressefoto.
Fra Nis Rømers udstilling: Imaginistisk Velfærdsarbejde, 2011. Pressefoto.

Stjernetåger
“I vores første udstillingsrække var det oplagt at tage fat i Francesco Sannino fra CP3-Origins, da vi skulle have Jakob Jensen til at udstille sine sorte huller og stjernetåger. Jakob arbejder med en undren og fascination af de fænomener og begreber verdensrummet og universet beskrives med. Francesco arbejder med teorier, der beskriver universets opståen og sammenhæng. Avanceret matematik møder vilde teorier om universets mindste bestanddele”.

Læs anmeldelse af Jakob Jensens udstilling her

Læs anmeldelse af Nis Rømers udstilling på Art and Science her

Frugtbare møder
Hvad er det dybere formål med projektet?
“Det har vist sig, at det er ret frugtbart både for kunstnere og forskere at mødes. Det er inspirerende for begge parter. Ikke mindst har forskerne meget ud af at se deres forskningsfelt behandlet, undersøgt, forklaret eller beskrevet gennem billedkunsten”.

“Og så vil vi også gerne udstille den billedkunst, som udsiger, at den beskæftiger sig med videnskabelige emner, eller at den er en form for grundforskning. Vi vil gerne præsentere den i videnskabelige rammer, hvor publikum kan have nogle andre forudsætninger og forventninger til den kunst, de ser. Det at se kunst, der handler om ens eget forskningsfelt,  giver mulighed for en anden oplevelse af at være forsker eller studerende”.

Fra Jakob Jakobsens udstilling: Byggeren overgiver sig aldrig i samarbejde med adjunkt Erik Granly Jensen fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier, 2011. Pressefoto.
Fra Jakob Jakobsens udstilling: Byggeren overgiver sig aldrig i samarbejde med adjunkt Erik Granly Jensen fra Institut for Litteratur, Kultur og Medier, 2011. Pressefoto.

Kunst og videnskab under lup
Mikkel Larris forklarer at der ikke er noget nyt i tankegangen, om at kunsten skal kunne spille sammen med erhverslivet og samfundet som helhed og bidrage til at skabe innovation.

“Men vi vil gerne sætte det lidt på prøve”, siger han og fortsætter: “ Samtidig vil vi gerne hjælpe med at skabe en kultur, hvor kunstnere faktisk kender til den videnskab, de beskæftiger sig med, og hvor forskere ved, at de kan bruge de input, de får fra kunstnere”.

“I den første række af udstillinger inviterede vi kunstnere, som allerede havde kunstprojekter kørende med videnskabeligt indhold. Der fandt vi forskere frem, som passede med det emne, som kunstneren stillede op med”.

I praksis har det ikke altid været let. Eksempelvis ville kunstneren Elsebeth Jørgensen gerne i kontakt med arkivarer og folk der arbejdede med arkiver, men det var ikke så let – det er nemlig ikke alt der forskes i på SDU.

Kunst versus Danskernes Akademi
Art and Science har netop taget hul på 2. runde af udstillingsaktiviteterne. Her har man bedt de inviterede kunstnere om at forholde sig til en af de forelæsninger, som er produceret for SDU til DR2’s Danskernes Akademi.

“Her har vi inviteret kunstnere, som nok har en videnskabelig vinkel, men som har en mere fabulerende tilgang til det videnskabelige indhold, fortæller Larris. “Ideen er, at de videnskabelige foredrag bliver fortolket, og at kunstnerne på den måde indgår i en dialog med forskerne og på en måde ´svarer´ forskerne på de udsagn, der er i foredraget”.

Fra Elsebeth Jørgensens udstilling: Crystal Palaca #IV: Notes from the Archive.... Pressefoto.
Fra Elsebeth Jørgensens udstilling: Crystal Palaca #IV: Notes from the Archive…. Pressefoto.

Seriøs kunstnerisk forskning

Ifølge Mikkel Larris er det vigtigt, at Art & Science formidler videnskaben og kunsten på en vedkommende måde, uden at gå på kompromis med indholdet:

“En problematik omkring kunst og videnskab, er at det kan blive til den her meget lette form, der illustrerer indholdet. Vi vil gerne arbejde med en kunst, hvor det videnskabelige indhold ikke reduceres til lette udsagn, men behandles seriøst”.

“Det er vigtigt i formidling af videnskab, at der er fokus på at formidlingen er god, og at mediet er i top. Samtidig skal indholdet ikke reduceres til hurtige pointer, sådan som det indimellem sker i nyhedsmediernes overskrifter”.

“Derfor skal kunsten gå ind i de videnskabelige emner på en seriøs måde, som yder det videnskabelige indhold retfærdighed.

Ligeledes skal kunsten selvfølgelig være kunst på sine egne kunstpræmisser, så den kan stå alene og fungere som selvstændige kunstværker. Det er en balancegang, som det er spændende at være en del af”.

Fra Asbjørn Schous udstilling. Foto: Mikkel Larris
Fra Asbjørn Schous udstilling. Foto: Mikkel Larris

Aktuel udstilling under Art & Science:
Asbjørn Skou: Science Fiction Archaeology
7 feb. - 2. april

Projektet Art & Science er skabt af Center for Kunst og Videnskab på Syddansk Universitet (SDU), der samarbejder med forskere, kunstnere og kommunikationsfolk om at udvikle formidlingsplatforme samt anderledes kreative metoder til at kommunikere forskning til en bred målgruppe.

De næste kunstnere, der skal udstille i 2013 er bl.a. Mette Winkelmann og Nina Maria Kleivan.

SDU-centret hædres med Geniusprisen af Danske Videnskabsjournalister, fordi det tør gå nye veje for at formidle forskning og videnskab til andre målgrupper end de, der selv opsøger videnskaben.

Prisen uddeles i forbindelse med et symposium ”Videnskabsjournalistik: Spare-objekt eller udviklingsmulighed”, som Danske Videnskabsjournalister afholder sammen med Akademiet for Tekniske Videnskaber og Dansk Journalistforbund.

Foreningen Danske Videnskabsjournalister er en forening af videnskabsjournalister, informationsmedarbejdere og andre formidlere af teknik og videnskab. Foreningen arbejder for at fremme kommunikation og journalistik om videnskab. Foreningen har eksisteret siden 1976.

Art & Science

Billedserie

Syddansk Universitetsbibliotek
Se kort og tider

Aktuel udstilling under Art & Science:
Asbjørn Skou: Science Fiction Archaeology
7 feb. - 2. april

Del artiklen

'At favne kunst og videnskab'

Facebook