ARoS protesterer mod københavneri

ARoS protesterer mod københavneri

Pressefoto ARoS

Jørgen Dissing takkede i dag af med 117 grunde til, hvorfor det gik så galt med ARoS' økonomi. Hovedårsagen var og er manglende støtte fra Staten.

Der blev kastet en masse svimlende beløb på bordet på dagens pressemøde med ARoS’ netop afgåede bestyrelsesformand, Jørgen Dissing.

Fejlskudte budgetter, beskårede tilskud, skræntende sponsorindtægter, overhørte advarsler, svigtende besøgstal og et altoverskyggende fravær af statsanerkendelse var Dissings bedste bud.

Summen var dog ikke noget nyt. ARoS står stadig med et gedigent underskud, der nu har fået bestyrelsesformanden til at fratræde sin post.

Arken versus ARoS
Hovedkritikken for den dårlige spiral, som har ramt museet siden det høje besøgstal i 2006, gik ikke overraskende til staten.

Her rettede Dissing opmærksomheden mod Arkens besøgstal, kommunestøtte og statsstøtte i forhold til ARoS.

Han pointerede det uretfærdige i, at Arken har et lavere besøgstal end ARoS og alligevel modtager markant flere penge fra staten, selvom ingen af museerne ligger i selve hovedstaden.

Københavneri ødelægger ARoS’ fremtid
Måske er det kun ARoS og Århus selv, der synes at kunstmuseet har mere end en lokal rækkevidde og derfor også har krav på en større statslig støtte. Men det benægtede Jørgen Dissing bestemt med det argument, at ARoS har en stor andel gæster, som ikke kommer fra lokalområdet.

Dissing malede fanden på væggen, hvis ARoS skulle fortsætte på sin nuværende støtte. Og det er netop en manglende vilje fra ikke mindst Staten til at træde til og hjælpe ARoS helskindet ud af krisen, der får Dissing til at gå.

"Vi kan simpelthen ikke spare mere" siger Dissing, og tegner et vagt billede af lukkede afdelinger, overbebyrdede ansatte og et museum i en helt anden klasse.

Slet ikke det lokomotiv frem mod Århus som kulturby 2017, som ARoS ellers forventes at være.

Måske lysner det forude?
Dissing lod dog også en bemærkning falde om, at sagen om statstilskud til ARoS måske ikke er helt tabt, og at flere folketingspolitikere har meldt deres interesse.

Men det hører vi nok mere om senere.

Del artiklen

'ARoS protesterer mod københavneri'

Facebook