Arkivets små skatte

Arkivets små skatte

Installationsview, Reg.nr. af TTC på Traneudstillingen. (Pressefoto)

Billedserie

Reg.nr.

22 jan 2011 19 mar 2011

TTC (Telefon til Chefen)

Tranen
Se kort og tider

Til udstillingen Reg.nr. har kunstnergruppen Telefon Til Chefen (TTC) sat fokus på Gentofte Hovedbiblioteks tidligere kunstudlånspraksis og en række andre kommunale bibliotekers kunstsamlinger. Det er der kommet en anderledes og indbydende jubilæumsudstilling ud af.

I forbindelse med Traneudstillingens(det tidligere kunstbibliotek Tranegården red.) 40-års jubilæum, erkunstnergruppen TTC (Emil Alsbo, Magnus Clausen og Simon Højbo Hansen) blevetinviteret til at lave en udstilling med afsæt i arkivet og samlingen somfænomen.

Emil Alsbo: Lager formidling. Blyant på papir (Pressefoto)
Emil Alsbo: Lager formidling. Blyant på papir (Pressefoto)
I arkiverne har TTC fundet inspiration til nye værker, men ogsåobjekter og værker fra bibliotekernes tidligere kunstsamlinger er integreret iudstillingen.

Udstillingens arkæologiske ogantropologiske greb i bibliotekernes kunstsamlinger rummer en dialog på tværsaf generationer og peger både tilbage på Traneudstillingens 40-årige historie,og frem mod nye former for dokumentation og genfortolkninger af ældre værker inye sammenhænge.

Arkivet i ny form
På Traneudstillingen arbejder TTC medarkivet og samlingen som en ny og anderledes form for formidling. Værkerneer sammensat af ældre kunstudlånsværker fra henholdsvis Hillerød, Helsingør,Lyngby, Odense og Gentofte bibliotekernes kunstbiblioteker og en række nyeværker af TTC. Variationen i valget af materialer og medier er stor, og strækkersig fra grafik, tegning, collage, maleri og skulptur til installation og lyd.

Installationsview, TTC: Reg.nr. (Pressefoto)
Installationsview, TTC: Reg.nr. (Pressefoto)

Idéen med at integrere objekter ogværker fra arkiver og kunstsamlinger i nye udstillingssammenhænge er kendt fra1960’ernes avantgardebevægelser, hvor arkivet var udbredt som kunstpraksis påniveau med brugen af artist books, kunsttidsskrifter og andre alternativekunstformer.

TTC tager til denne udstillingudgangspunkt i de kunstsamlinger som flere danske biblioteker erhvervede sig opgennem 60’erne og 70’erne, ud fra ønsket om øget demokratisering af kunstengennem formidling og udlån af kunst til offentligheden. En udlånspraksis som erstærkt nedprioriteret i dag.

Installationsview, TTC: Reg.nr. (Pressefoto)
Installationsview, TTC: Reg.nr. (Pressefoto)
Magasinets hemmeligheder
Det mest iøjnefaldende værk påudstillingen er installationen Midlertidigsamling, der er placeret midt idet naturligt oplyste biblioteksrum. Værket imiterer et magasin, konstrueret afet metal- og træskellet og betrukket med matteret plastik.

Som publikum er manforhindret fysisk adgang til værket.

På den anden side af plastikvæggen aneskonturer og silhuetter af magasinets genstande. Mens flere malerier og småskulpturer lader sig identificere gennem plastikvæggen, står andre genstandehen som slørede aftegninger af arkivets små skatte. Man kan dermed blot gættepå hvad opmagasineringsrummet indkapsler.

De malerier og skulpturer der er gemtvæk i installationen Midlertidig samlinger kun delvist synlige, og rummer dermed også en kritik af bibliotekernesegentlige ønske om demokratisering og tilgængelighed af kunsten viakunstsamlingerne, og den senere ikke-tilgængeligeopbevaring af værkerne i arkiverne.

Installationsview, TTC: Reg.nr. (Pressefoto)
Installationsview, TTC: Reg.nr. (Pressefoto)
Collagens demokratisering
I værket Uden Titel præsenterer TTC en række laminerede billedcollager i etåbent kartotek, som publikum frit kan bladre i.

Collagerne fungerer som en formfor billedleksikon, og TTC har udvalgt og udklippet billeder og sat dem op i tematiskeforløb omkring alt fra ægyptiske gravkamre, over indianerkulturer, til kroppen.

Udklippene er hentet fra et væld afblade, magasiner, aviser og arkivmateriale og repræsenterer motiver fraoldtidens kunst- og kulturhistorie, blandet med afrikansk kunsthåndværk ogbilleder og symboler fra vor samtid.

Værket er med sin organisering ogstrukturering af ’tilfældigt’ udvalgte billeder med til at fortælle en historieom arkivets enorme omfang og betydningsmæssige potentiale.

Magnus Clausen: Decimal af hvad er. Blandet materialer (Pressefoto)
Magnus Clausen: Decimal af hvad er. Blandet materialer (Pressefoto)
Magnus Clausen: Decimal af hvad er . Blandet materialer (Pressefoto)
Magnus Clausen: Decimal af hvad er . Blandet materialer (Pressefoto)

Det gamle i det nye
TTC har med udstillingen Reg.nr. sammensat en mosaik af finurligeog interessante fund fra bibliotekernes kunstsamlinger, og kombineret dem medegne og nye værker, hvilket har resulteret i en interessant og vedkommendefortolkning, hvor det ældre sættes i relief til det nye. Bibliotekerneskunstsamlinger fastholdes på udstillingen i deres kommunale kontekst, menindarbejdes en række nye kunstneriske installationsformer.

Udstillingen fungerer derfor som enlille kommentar til kunsthistoriens kolossale arkiv ved at trække hengemteværker frem fra arkivet og præsentere dem på nye måder for den offentlighed detil daglig er afskåret fra.

Simon Højbo: Temporary Tomb. Collage (Pressefoto)
Simon Højbo: Temporary Tomb. Collage (Pressefoto)
Billedserie

Reg.nr.

22 jan 2011 19 mar 2011

TTC (Telefon til Chefen)

Tranen
Se kort og tider

Del artiklen

'Arkivets små skatte'

Facebook