Alt_Cph og det komplekse fællesskab

Alt_Cph og det komplekse fællesskab

Den alternative del af kunstscenen er kendetegnet ved fællesskaber og komplekse organisationsformer, og det vil årets messe dyrke og undersøge. (Pressefoto, Alt_Cph)

Billedserie

Messe

Alt_Cph 15 – Nucleus

11 sep 2015 13 sep 2015

Alt_Cph
Se kort og tider

Årets Alt_Cph, messe for alternative udstillingssteder, vil undersøge fællesskabets komplekse måder at arbejde og organisere sig på. Kunsten.nu mødte arrangørerne bag årets alternative kunstfest.

Alt_Cph har eksisteret i ti år, som det alternative indspark på kunstscenen, der har samlet aktører fra især den nordiske og europæiske undergrund. Her er det non-kommercielle, kunstnerdrevne og selvorganiserede et vilkår og et valg, der også gør processer og kunstpraksisser markant anderledes og afhængige af andre former for materialer, dialoger og processer. Messen fungerer især som et mødested, en hub, for udveksling imellem aktørererne, hvor viden og flygtige værdier udgør kapitalen.

“Messen bygger på en anerkendelse af det kunstnerdrevne og alternative som en del af kunstscenens DNA, men også en undersøgelse af om det alternative overhovedet kan bruges til at beskrive denne scene,” forklarer kurator Carl Martin Faurby, som organiserer messen i samarbejde med Søren Bjørn, messens projektkoordinator. Igen i år vil Alt_Cph udfolde sig i Fabrikken for Kunst og Design i Sundholmskvarteret på Amager fra 11. til 13. september.

Fra sidste års undersøgelse af tech-kunsten. (Pressefoto, Alt_Cph).
Fra sidste års undersøgelse af tech-kunsten. (Pressefoto, Alt_Cph).
Organisationsformer i kunsten
Den alternative del af kunstscenen er dog i forandring. Skellene er i opbrud, og i dag er aktørerne ikke længere defineret entydigt ud fra kommercielle eller institutionelle forhold, men snarere ud fra en særlig måde at arbejde og især organisere sig på. Den største forskel er her at på den såkaldte ”alternative scene” er rammerne ofte tilpasset det kunstneriske indhold, frem for den anden vej rundt.

“Jeg har inviteret kunstplatforme, hvor det fysiske udstillingsrum ikke er det centrale. Derfor har mange af platformene en nomadisk, performativ og konceptuel karakter. De deltagende vil spænde over en lang række organisationsformer, der tæller alt fra egentlige udstillingssteder til arbejdende fællesskaber inden for alle mulige former for kulturproduktion indenfor især kunst, men også forskning og kommerciel medieproduktion,” forklarer Faurby.

Stemingsbillede fra Alt_Cph. (Pressefoto, Alt_Cph)
Stemingsbillede fra Alt_Cph. (Pressefoto, Alt_Cph)

Søren Bjørn supplerer: “Årets Alt_Cph ønsker særligt at undersøge de måder man organiserer sig på i det her felt, og hvilke former for fællesskaber og platforme der bliver arbejdet med i den proces. Det giver sig til et udtryk på mange forskellige måder på messen, og ofte i en meget performativ karakter. De fleste steder der deltager på messen, kommer ikke med den vante messeudstilling i en stand. Da vi inviterede dem, sagde vi at de ikke skulle komme og repræsentere sig selv, men performe sig selv.”

Et åbnet fællesskab
Valerie Galner, der normalt afholder kunstsaloner, vil for eksempel stå for den store åbningsfest fredag aften, som netop udtrykker det her fællesskab – en måde at være sammen på, hvor kunsten er bindemidlet.

“Det er vigtigere for os, at stederne kommer til at bidrage med noget interessant i den her specifikke situation, end at vi præsenterer de specifikke steder. Der er en stor interesse i at tænke tværfagligt og skabe forbindelser på kryds og tværs, og kurateringen går således ind og skaber et nyt fællesskab på tværs af de her fællesskaber. After Howl fra Belgien er et godt eksempel. De råder over ét stort åbent rum, som både fungerer som deres individuelle atelier, men hvor de også laver kollektive projekter som After Howl, hvor de bygger videre på hinandens værker, laver dem om til for eksempel møbler, der så indgår i fester osv. På den måde krydser deres materialer og arbejde hele tiden ind og ud af hinanden alt efter sammenhængen. Deres måde at operere på er meget beslægtet med den måde vi har tænkt Alt_Cph på i år,” forklarer Faurby.

Et eksempel på et af X and Beyonds kommende arrangementer, hvor kunstens tilgang er vidensbærende. (e-flyer)
Et eksempel på et af X and Beyonds kommende arrangementer, hvor kunstens tilgang er vidensbærende. (e-flyer)
Et læringsmiljø
Et andet eksempel på at skellene er blevet mindre klare, men ikke mindre produktive, er Jacob Lillemoses projekt og udstillingssted X and Beyond, der opererer helt anderledes men i Bjørns øjne er mindst ligeså interessant, fordi det er et egentligt forskningsprojekt. “Den måde Lillemose arbejder med både kunstnere og ikke-kunstnere i forbindelse med udstillingerne er en utrolig interessant måde at organisere et udstillingssted og en interessant måde at være en del af en kunstscene på.”

Faurby bakker op: “Det er et læringsmiljø, der ikke er låst af faglige grænser og hvilke æstetiske erfaringer det kan trække på. Og for Lillemose er kunsten ikke privilegeret i den sammenhæng. Den er én stemme blandt mange.”

“Det handler om at kunne arbejde med kunst, hvor kontekst, situation og fællesskab er en lige så stor del af udstillingen som værkerne, og det er det, der for mig at se kendetegner den her del af scenen. De har en midlertidighed og en kollektiv måde at arbejde på, som ikke findes i institutionerne og knytter sig til den her nucleus-tanke om at kunstneren opererer i mange forskellige sammenhænge og vidensproduktioner – som en meget mobil og modulérbar figur, på smidigere måder end institutionerne,” forklarer Faurby og peger på SMK Fridays, som i hans øjne er den seneste måde, hvorpå en stor institution herhjemme forsøger at favne fællesskabet og den her tværfaglige og midlertidige måde at operere på.

Fællesskabet under årest Alt_Cph vil udmønte sig i fester, møder, reading groups, talks, perfomances og debatter – en meningsfuld måde at være sammen på omkring noget æstetisk.

Alt_Cph som feltstudie
De to arrangører har ligesom sidste år, hvor temaet var bio-tech, forbundet messen med et videnskabeligt felt. I år har de inviteret en forsker, en organisationspsykolog fra firmaet Raison, der arbejder med komplekse organisationsstrukturer. Faurby forklarer:

Formic: Installationsview fra Harmolypia (Pnyx), Sian Kristoffersen. (courtesy: David Stjernholm)
Formic: Installationsview fra Harmolypia (Pnyx), Sian Kristoffersen. (courtesy: David Stjernholm)

Faurby forklarer:

Han kommer til at være her under hele messen og vil løbende tale med de forskellige deltagere om, hvordan de lykkedes med at producere under de her komplekse og til tider udflydende samarbejdsformer. I de fleste andre områder i samfundet handler det jo ofte om at sænke kompleksitetsniveauet, hvor det i kunsten nærmere er det modsatte, der er tilfældet og målet.”

“Af samme årsag bliver samtidskunsten også tit betragtet som svær. Men det er særligt den her kompleksitet, som jeg ser, den her scene kan tilbyde og åbne op for. Ved at invitere Raison kan vi forhåbentlig være med til at udbrede en måde at tale om kompleksitet på, ikke som et problem, men som et vilkår og som noget produktivt og poetisk.”

Organisationspsykologens interviews med deltagerne vil så være tilgængelige for publikum under messen, og søndag den 13. september, messens sidste dag, vil han præsentere sine resultater.

STUDIO 47: Working Title, Working Clothes, 2015, design by Rebecca Stephany. (courtesy: Nora Turato)
STUDIO 47: Working Title, Working Clothes, 2015, design by Rebecca Stephany. (courtesy: Nora Turato)
Indhold fremfor vare
Hvert sted har ofte en kompleks sammensætning og produktionsform, men ser man på kunstverdenen gælder det samme. Kunstnere og udstillingssteder samarbejder på kryds og tværs. Det er et generøst felt, der dyrker vidensdeling og dialog på tværs af vanlige afgrænsinger, hvilket betyder, at man må have en stor følsomhed for den kontekst man arbejder med.

“Jeg har den opfattelse, at de fleste af de her aktører er meget optaget af at forsøge at forstå den kontekst de indgår i, og hvad den kontekst indebærer. Det er forholdet mellem indholdet og den situation man indgår i, der er det vigtige. Samtidig er der den her enorme generøsitet i forhold til det her med at dele, og jeg tror mange i det såkaldte ”alternative miljø” gerne vil indgå i institutionelle såvel som kommercielle kontekster, hvis det er i overensstemmelse med intentionen og indholdet af projekterne.”

“Derfor er der nok også sket et skred i den alternative scene, der nok i mindre grad end tidligere definerer sig i forhold til det alternative, men mere i forhold til det kunstneriske indhold og hvad man synes er meningsfulde æstetiske fællesskaber. Problemet opstår nok særligt, når metoderne og materialerne bliver anvendt i nogle sammenhænge det slet ikke er tiltænkt, og den form for funktionalitet er der mange kunstnere der er skeptiske overfor. Derfor er modellerne heller ikke bare noget, der kan appliceres hvor som helst og på hvilken som helst måde,” pointerer Faurby og Bjørn uddyber:

“Der er ofte nogle friktioner i disse modeller, fordi de udfordrer os til at tænke nyt og anderledes i forhold til vores normale organisationsformer og arbejdsmetoder.”

Auto Italia: On Coping, 2015. (courtesy: Auto Italia and the artists)
Auto Italia: On Coping, 2015. (courtesy: Auto Italia and the artists)

“Det er nok også en af årsagerne til at den her scene ikke spiller en større rolle i vores samfund, fordi den er kompleks og kritisk i sin måde at producere og udtrykke sig på, og at det kunstneriske indhold altid vil være vigtigere end både kunden eller publikum,” afslutter Faurby.

Alt_Cph 15 - Nucleus
11. - 13. september

Med deltagelse af:

After Howl (BE), Agatha Valkyrie Ice (INTL.), Auto Italia South East (UK), Beton, Formic, Galeria Silverado (PL), Goldex Poldex (PL), Green is Gold, Guattari Reading Circle, HCØ hus, Hour Editions, (the ghost of) IMO, Kld Repro, LOL beslutning, Officin, One Night Only (NO), Platform (SE), Raison, Shelter Press (FR), SixtyEight, Slagteriet Holstebro, Spektrum, Studio 47 (NL), Toves, Valerie Galner, +1, X and Beyond, Years.

Alt_Cph præsenterer udstillinger, performances, samtaler, workshops, oplæsninger, koncerter m.m. ved en række danske og europæiske udstillingssteder.

Foredrag og diskussioner med bl.a.
Signe Meisner Christensen, Master in Curating - graduate programme, Ålborg Universitet
Ann-Christina Lange, Adjunkt, Afdelingen for Ledelse og Filosofi, CBS

Åbningstider:
Fredag: 15.00 - 20.00
Lørdag: 12.00 - 20.00
Søndag: 12.00 - 17.00

Åbningsfest ved Valerie Galner: Fredag 11. sep 20 - 02

Indgang: 50 dkk

Se mere om messen, programmet og deltagerne på www.altcph.dk

www.facebook.com/altcphfair

Billedserie

Messe

Alt_Cph 15 – Nucleus

11 sep 2015 13 sep 2015

Alt_Cph
Se kort og tider

Del artiklen

'Alt_Cph og det komplekse fællesskab'

Facebook