Aktivister mod lukning af Nasjonalgalleriet

24 mar 2009

Aktivister mod lukning af Nasjonalgalleriet

Pressefoto, beskåret

Nasjonalgalleriet i Oslo står over for en lukning. Det har bragt sindene i kog i kunstkredse, og en større aktion er iværksat til bevaring af denne kulturinstitution.

Den norske regering har vedtaget at slå Nasjonalgalleriet sammen med Museet for Samtidskunst og Kunstindustrimuseet i et nyt stort bygningskompleks.

Konsekvensen er, at Nasjonalgalleriet, som det er i dag, lukkes.

Folk i kunstmiljøet er yderst kritiske over for lukningen, og i disse dage er redningsaktionen Bevar Nasjonalgalleriet sat i gang med en underskriftindsamling og en aktion, hvor der opfordres til at danne ring omkring Nationalgalleriet lørdag kl. 14 for at vise, at lukningen ikke er i orden.

Frygter at miste kulturarv
Aktivisterne anfører, at Nasjonalgalleriet er Norges første store museum for billedkunst og uløselig knyttet til landets korte historie som selvstændig nation.

Institutionen har en vigtig plads i det norske folks bevidsthed historisk og kulturelt, og de nye bygninger vil ikke kunne rumme de tre institutioners behov for plads på sigt.

I sig selv er Nasjonalgalleriets bygning er en kulturarv og en del af samlingen, som vil gå tabt, fremfører de kritiske røster.

Kritikkerne går så vidt som til at sige, at lukningen vil gøre Norge mere provinsiel. De udtaler, at når praksis alle steder i verden er ikke at vise gammel og ny kunst under samme tag, så vil det at slå alle museer sammen i en fælles bygning være "at mime kultur".

Anbefaling til politikerne
Underskriftindsamlingen opfordrer Stortinget til en ‘delt løsning’ med disse punkter:

  • Bevaring, tilbygning og profilering af Nasjonalgalleriet som ramme for ældre billedkunst.
  • Ny vurdering af Kunstindustrimuseets lokalisering.
  • Udvikling af ny bygning for samtidskunst på Vestbanetomta.

Med disse råd mener aktivisterne, at Nasjonalgalleriets nationale og historiske betydning som institution kan varetages og styrkes samtidig med, at byen får en ny kulturattraktion.

Flere har sluttet sig til aktionen – her iblandt Unge Kunstneres Samfund (UKS), der har udsendt en støtteerklæring til kampen for bevaring af Nasjonalgalleriet.

Aktionen Bevar Nasjonalgalleriet startede officielt på trappen til Nasjonalgalleriet tirsdag den 24. marts kl. 17.

Lørdag den 28. marts kl. 14 dannes der ring omkring Nasjonalgalleriet for at udtrykke utilfredshed for lukningen.

24 mar 2009

Del artiklen

'Aktivister mod lukning af Nasjonalgalleriet'

Facebook