Akademiraadet uddeler hædersmedaljer

Akademiraadet uddeler hædersmedaljer

Årets modtagere af Akademiraadets hædersmedaljer. Pressefoto.

Årets modtagere af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters hædersmedaljer er fundet, og fejres på Charlottenborg med overrækkelse og fest.

I aften fejrer Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster sin 265 års fødselsdag og Akademiraadet uddeler traditionen tro hædersmedaljer. Medaljerne uddeles i år til 8 billedkunstnere og arkitekter, som har haft stor betydning for udviklingen af dansk kunst.

Thorvaldsen Medaillen, der er Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters højeste udmærkelse inden for den frie kunst, går i år til billedkunstner Eric Andersen med følgende  begrundelse:

“For nogle er Eric Andersen den første danske konceptkunstner. En kunstner der stiller spørgsmål til verden og ønsker, at verden er et stadigt mulighedsrum. Der er altid en henvendelse i hans værker, et ønske om at skabe en åben situation, et ønske om at aktivere folk ved at vække deres nysgerrighed. Gennem sit liv har Eric Andersen arbejdet med at udvide grænserne for kunsten og dermed de kulturelle regler for, hvordan vi lever.”

Blandt andre modtager billedkunstner Christian Vind Eckesberg Medaillen for en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst:

“Fascinationen af tidens og erindringens mekanismer udfolder han i mellemrummene mellem avisudklip, reklamer og videnskabelige illustrationer, etniske artefakter, geologiske fund og reproduktioner af kunsthistoriske mesterværker. Det bliver til værker af særlig underfundig og afvæbnende poesi, hvor betydningen ofte udspiller sig mellem billede og tekst. For sin virtuose evne til at rejse i stoffet og tilskrive det eksisterende ny betydning modtager Christian Vind Eckersberg Medaillen.” skriver Akademiraadet.

Et poetisk, politisk værk

Pernille Albrethsen, redaktør på online-tidsskriftet Kunstkritikk, modtager N.L. Høyen Medaljen “For sit mangeårige virke som kunstkritiker og sit dedikerede engagement for højnelse af kunstkritikken generelt”. Akademiraadet udtaler “Som den kloge og dedikerede redaktør hun er, har hun formået at gøre samtalen om kunsten skarpere og mere relevant og i det hele taget fået både kunstkritik og skribenter til at blomstre.”

Franciska Clausen Medaljen uddeles til et menneske, der har lavet et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst. I år går den blandt andre til billedkunstner Kirsten Astrup for værket “Urolige Hjerte” med begrundelsen:

“Urolige hjerte er ikke bare en ukritisk romantisering af et tabt fællesskab. Værket åbner også spørgsmålet om hvem dette fællesskab inkluderer – og hvem det ekskluderer. Et stærkt system er også et system, der kan rumme selvmodsigelsen – præcision er ikke det samme som kontrol – og den kunstneriske frihed er ikke nødvendigvis loyal eller solidarisk. For dette insisterende politiske og poetiske værk tildeles billedkunstneren Kirsten Astrup Franciska Clausen Medaljen.”

 

Oversigt over samtlige modtagere af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters hædersmedaljer 2019

Thorvaldsen Medaillen – den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en kunstner inden for den frie kunst -tildeles: Billedkunstner Eric Andersen

Eckersberg Medaillen – for indsats af høj kvalitet inden for den fri eller den bundne kunst – tildeles: Arkitekt Bente Lange, Billedkunstner Oda Knudsen, Billedkunstner Christian Vind

Thorvald Bindesbøll Medaljen – for indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik – tildeles: Keramiker Anne Tophøj

N.L. Høyen Medaljen – for indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster – tildeles: Journalist Pernille Albrethsen

Franciska Clausen Medaljen – for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne kunst – tildeles: ”Urolige hjerte” ved billedkunstner Kirsten Astrup,
”Studielandsbyen” ved Lenschow & Pihlmann (arkitekterne Kim Lenschow Andersen og Søren Thirup Pihlmann)

 

Kilde: Akademiraadet

Akademiet for De Skønne Kunster bidrager til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål indenfor områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter.

Læs Akademiraadets motiveringer for tildelingerne her

Læs mere om Akademiraadets øvrige arbejde her

Del artiklen

'Akademiraadet uddeler hædersmedaljer'

Facebook