Akademiraadet publicerer tyve anbefalinger til et skønnere Danmark

Akademiraadet publicerer tyve anbefalinger til et skønnere Danmark

Akademiraadet har publiceret Tyve anbefalinger til et skønnere Danmark, som handler om sammenhæng og æstetisk kvalitet i menneskets omgivelser.

Den 15. maj 2018 publicerede Akademiraadet – statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål – Tyve anbefalinger til et skønnere Danmark. Publikationen skal opfordre den bredere offentlighed til debat og samtale om et emne, som trænger sig mere og mere på i dagens konkurrencesamfund.

Ifølge Akademiraadet er æstetik under stort pres, og den æstetiske kvalitet er blevet forringet og nedprioriteret. Dette skyldes særligt, at politiske diskussioner er præget af kortsigtede og økonomiske hensyn, som ikke muliggør en opprioritering af æstetisk kvalitet, som ellers kan have stor betydning for mennesket.

Til trods for det manglende hensyn til æstetisk kvalitet er den udbredte holdning til æstetik, at den skaber værdi for samfundet. Også internationalt vil man opleve et øget fokus på æstetikkens betydning, og derfor mener Akademiraadet, at det må være på tide, at også Danmark sætter emnet på dagsordenen og for alvor får øjnene op for dens potentiale som værdiskabende på et økonomisk såvel som menneskeligt plan.

Anbefalingerne skal læses som et debatoplæg og ikke som entydige svar, og Akademiraadet håber på at kunne igangsætte en diskussion om, hvordan og hvor æstetik kan være tilgængelig for alle.

Kilde: Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet

Akademiraadets Tyve anbefalinger til et skønnere Danmark kan læses her.

Del artiklen

'Akademiraadet publicerer tyve anbefalinger til et skønnere Danmark'

Facebook