Aarhus Universitet udbyder Masteruddannelse i kuratering

Aarhus Universitet udbyder Masteruddannelse i kuratering

Otobong Nkanga: Taste of a Stone, 2017. Performance. Fra The Encounter That Took a Part of Me, Kunsthal Aarhus. Foto: Kåre Viemose

Aarhus Universitet styrker fagligheden inden for kuratering i Danmark med en international masteruddannelse – den første af sin slags i Danmark.

MA Curating ved Aarhus Universitet er en toårig interdisciplinær deltidsuddannelse i kuratering. Den opererer med en bred forståelse af kuratering og trækker ud over det kunstfaglige blandt andet på æstetik, kulturstudier, sociologi, filosofi, design samt informations- og medievidenskab.

Udvekslingen mellem teori og praksis står desuden stærkt i uddannelsen. Forskningsprogramleder Jacob Lund, lektor i Æstetik & Kultur ved Aarhus Universitet, udtaler:

”Med den nye uddannelse får vi mulighed for i langt højere grad at lade teori og praksis virke ind på hinanden og for at undersøge og kvalificere praksisbaserede vidensformer. Uddannelsen, der bygger på de seneste års internationale kurateringsdiskurs, er desuden et vigtigt element i forskningsmiljøet omkring samtidsæstetik og i vores bestræbelser på at udbygge samarbejdet med kunst- og kulturinstitutioner både nationalt og internationalt.”

Udvidet dansk og internationalt samarbejde
Samarbejder med en række fremtrædende danske og internationale kunst- og kulturinstitutioner står også centralt i den nye uddannelse, og fra ekstern underviser samt kurator og kunstteoretiker Lars Bang Larsen lyder det:

“Kulturelle og institutionelle landskaber har ændret sig gennemgribende, i Danmark og internationalt, siden kuratorrollen blev formuleret før årtusindskiftet. MA Curating ved Aarhus Universitet er en ny uddannelse, som tackler disse virkeligheder ved at udvikle kurateringens begreb og praksis på tværs af discipliner og vidensformer.”

Kilde: Aarhus Universitet

 

Om uddannelsen

  • MA Curating henvender sig til danske såvel som internationale kuratorer, der ud over
    en adgangsgivende eksamen har minimum 2 års relevant erhvervserfaring.
  • Undervisningen er seminarbaseret, den foregår på engelsk og er tilrettelagt, så studerende kan opretholde et fuldtidsjob ved siden af.
  • Ansøgningsfristen er 1. maj 2018, og uddannelsen starter i september 2018.
  • Der opkræves deltagerbetaling på MA Curating.

 

Læs mere om uddannelsen her

Del artiklen

'Aarhus Universitet udbyder Masteruddannelse i kuratering'

Facebook